Gå till innehållet

Varmas rehabiliteringspartner hjälper dig göra upp en rehabiliteringsplan

När du fått ett jakande beslut om rätt till rehabilitering kan vi vid behov hjälpa dig göra upp din rehabiliteringsplan genom att erbjuda dig handledning av vår rehabiliteringspartner.

Rehabiliteringspartner

Våra rehabiliteringspartner är företag som tillhandahåller yrkesinriktad karriär- och rehabiliteringshandledning. I företagen arbetar handledare som är specialiserade på yrkeshandledning. Du får en personlig handledare som hjälper dig fundera på vilka arbetsuppgifter som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. Handledaren hjälper dig också skaffa en arbetsprövningsplats och tillsammans utreder ni vid behov olika möjligheter till yrkesutbildning.

Läs mer om Varmas rehabiliteringspartner

Ansökan

Du kan ansöka om handledning hos en rehabiliteringspartner genom att kontakta den rehabiliteringsexpert som utsetts för dig vid Varma. Kontaktuppgifterna för din rehabiliteringsexpert hittar du i ditt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering.

Handledning hos en rehabiliteringspartner

När du avtalat med Varmas rehabiliteringsexpert om handledning hos en rehabiliteringspartner kontaktar rehabiliteringspartnern dig för att stämma träff. Antalet träffar är individuellt och du planerar träffarna tillsammans med din handledare.

När rehabiliteringsplanen upprättas beaktas bl.a.

  • arbetserfarenhet
  • utbildning
  • återstående arbetsförmåga och
  • möjligheter till sysselsättning efter avslutad rehabilitering.

Handledningen hos en rehabiliteringspartner genomförs t.ex. i form av träffar eller telefonsamtal eller via Skype. Dessutom kan handledningen inkludera självständiga uppgifter, arbetssökning och besök på arbetsplatser eller läroanstalter.  Din egen aktivitet är en förutsättning för att handledningen ska ge bra resultat.

Kontakt under handledningen

Under handledningen gör du upp din rehabiliteringsplan i samarbete med rehabiliteringspartnern.  Rehabiliteringspartnern ger Varma en rapport över era träffar och ett förslag till rehabiliteringsplan.

Vårt beslut om stöd för din plan får du när du själv registrerat din plan i vår e-tjänst.

Kostnader för handledning

Varma ersätter dig resekostnaderna för handledningsbesök. Du ska själv först göra en reseräkning i vår e-tjänst.

Under planeringen kan din försörjning bestå av löneinkomster, sjukdagpenning, arbetslöshetsersättning eller rehabiliteringsstöd dvs. tidsbegränsad invalidpension.

Varma börjar betala rehabiliteringspenning först när ditt rehabiliteringsprogram, såsom arbetsprövning eller utbildning, startar. Om du inte ännu har ansökt om rehabilitering får du en uppskattning av rehabiliteringspenningens belopp i vår webbtjänst. En uppskattning av rehabiliteringspenningens belopp följer också som bilaga till förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering.

Efter avslutad handledning

Som ett resultat av en lyckad planering har du en rehabiliteringsplan som stöder din återgång till arbetet. Om planen omfattar omskolning, ska rehabiliteringspartnern stödja och följa upp studiernas framskridande.

Om ingen lämplig rehabiliteringsplan kan upprättas under rehabiliteringshandledningen hänvisas du vid behov till andra tjänster t.ex. hos FPA eller TE-byrån.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();