Vad ska jag göra om jag ska lägga ner företagsverksamheten?

Avsluta din FöPL-försäkring när ditt arbete upphör

Om du inte längre alls arbetar som företagare kan du ansöka om uppsägning av din FöPL-försäkring. Din sista egentliga arbetsdag blir den dag då försäkringen avslutas. Åtgärder för att avsluta ett företag, såsom de sista pappersjobben, anses inte vara egentligt arbete.

Det enklaste sättet att ansöka om uppsägning av försäkringen är att skicka oss en ansökan i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Avsluta försäkring. Vi tar upp ditt ärende till behandling och ber vid behov om mer information. Vi skickar beslutet till dig efter att försäkringen har avslutats.

Logga in i Varma Onlinetjänst och ansöka om uppsägningen

Läs mer om uppsägning av FöPL-försäkringen

Om du fortsätter att arbeta som företagare i ett annat företag, säg inte upp din FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen är personlig och samma försäkring täcker allt arbete som företagare. Om du vill att ett annat företag i fortsättningen betalar din FöPL-avgift, meddela oss om detta i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Fakturans mottagare > Redigera.

Logga in i Varma Onlinetjänst

Avsluta ArPL-försäkringen när sista löner har betalats

När du har betalat alla slutlön till dina anställda och anmälat lönerna till inkomstregistret kan du säga upp ArPL-försäkringen i Varma Onlinetjänst. Se till att ge oss bankkontouppgifter för eventuella återbetalningar och återbäringar.

Logga in i Varma Onlinetjänst