Vad ska jag göra om jag ska anställa en arbetstagare?

Teckna en ArPL-försäkring och anmäl lönerna till inkomstregistret

Som arbetsgivare ska du teckna en ArPL-försäkring för dina arbetstagare.

Läs mer om när du behöver en ArPL-försäkring

Teckna en försäkring behändigt på nätet

När du har en ArPL-försäkring, anmäl löner till inkomstregistret inom fem dagar efter lönebetalningen.

Läs mer om anmälan av löner till inkomstregistret

Lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring

Du måste kanske också teckna en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring för dina anställda.

Be om en offert av vår partner If