Vad ska jag göra om jag vill ändra min FöPL-arbetsinkomst?

Gör en ändringsanmälan i Varma Onlinetjänst

Du gör enkelt en anmälan om ändring av arbetsinkomst i Varma Onlinetjänst. Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder.

Vi tar upp ditt ärende till behandling och ber vid behov om mer information. Vi skickar till dig beslutet om ändring av arbetsinkomst.

Läs mer om arbetsinkomsten och uppskattning av den

Bedöm med FöPL-räknaren vilken inverkan arbetsinkomsten har på avgifter och den sociala tryggheten

Kanske du också är intresserad av

Vad ska jag göra om jag vill ansöka om flexibilitet med FöPL-avgifter?

Vad ska jag göra om jag vill säga upp min FöPL-försäkring?