Hur ska jag göra om jag funderar på partiell ålderspension vid årsskiftet 2022/2023

Höjningarna av pensionerna vid årsskiftet 2022/2023 har fått många att fundera på den lämpligaste tidpunkten för att inleda sin egen partiella ålderspension.

Information till den som överväger partiell ålderspension om effekten av indexhöjningen vid årsskiftet

Beloppet av den partiella ålderspensionen påverkas bland annat av indexhöjningen och grundpensionens belopp, av vilket 25 % eller 50 % beviljas som partiell ålderspension.

  • Grundpensionen beaktas till utgången av året före det år då pensionen började. Om pensionen börjar 1.12.2022, beräknas grundpensionen utifrån den pension som tjänats in före utgången av 2021. Om pensionen börjar 1.1.2023, beräknas grundpensionen utifrån den pension som tjänats in före utgången av 2022.

Beloppet av den partiella ålderspension som börjat 2022 eller tidigare höjs med arbetspensionsindexet i början av januari. Indexen för 2023 är nu fastställda. Arbetspensionsindex ökar med 6,8 procent.

Vid beräkningen av beloppet för den partiella ålderspension som börjar 2023 omvandlas inkomsterna till nivån 2023 med en lönekoefficient. Indexen för 2023 är nu fastställda.  Lönekoefficienten ökar med 3,8 procent. 

När jag funderar på att ändra min partiella ålderspension från 25 till 50 procent

Vid ändring av den partiella ålderspensionens andel höjs grundpensionen först med lönekoefficienten till nivån vid den tidpunkt då pensionen börjar och av den tas en ny andel på 25 % ut. Pensionsbeloppet påverkas av tidigareläggning/uppskov och livslängdskoefficient.

  • Om förändringen sker senast 1.12.2022, höjs pensionen med arbetspensionsindexet i början av januari.
  • Om förändringen sker från 1.1.2023, höjs den gamla pensionsandelen med arbetspensionsindexet. Den nya andelen beräknas med lönekoefficienten för 2023 och dessa två pensionsdelar slås samman till en partiell ålderspension enligt 50 %.

Bekanta dig närmare med partiell ålderspension