Hur ska jag göra om jag vill utnyttja indexhöjningen av ålderspensionen vid årsskiftet 2022/2023?

Pensionering är ett stort beslut och en stor livsförändring. Det är bra att säkerställa att du själv har tillgång till tillräckligt med information som grund för ditt beslut. Nu diskuteras indexhöjningar vid årsskiftet. Vad är bra att veta om dem?

Beakta åtminstone dessa frågor när du överväger att gå i ålderspension vid årsskiftet 2022/2023

Pensionens belopp påverkas av bland annat indexhöjningar.

  • De löpande pensionerna som har börjat år 2022 eller tidigare justeras med arbetspensionsindexet i början av januari 2023.  
  • Om du går i pension den 1 januari 2023 justeras de inkomster som påverkar din pension vid beräkningen av pensionen med lönekoefficienten för 2023. Arbetspensionsindexet för 2023 används inte i detta fall.

Höjningen av arbetspensionsindexet 6,8 % är klart större än höjningen av lönekoefficienten 3,8 %, och denna omständighet kan göra att en inledning av pensionen senast 1.12.2022 är ett bättre alternativ med tanke på pensionsbeloppet än i början av 2023. 

Vår räknare visar hur stor din 2022 års pension blir på 2023 års nivå.

Fortsätta arbeta eller gå i pension?

För de flesta är arbetslönen större än den pension som beviljas. Om du planerar att gå i pension inom en nära framtid, kan indexhöjningen i januari för en pension som beviljats tidigare vara till din fördel med tanke på pensionsbeloppet. Fundera alltså parallellt på valet mellan lön och pension. Du kan också fundera på en kombination med partiell ålderspension och fortsatt arbete. Om partiell ålderspension startar senast 1.12.2022 höjs pensionens belopp med arbetspensionsindexet i början av januari 2023. Bekanta dig  med partiell ålderspension

Om din ursprungliga plan har varit att gå i ålderspension klart senare, kan du mycket väl fortsätta i arbetslivet. Du intjänar mer pension för ditt arbete. En senareläggning av ålderspensionen över din egen egna lägsta pensionsålder ger rätt till uppskovsförhöjning.

Bekanta dig närmare med ålderspension