Vad jag ska göra om jag arbetar vid sidan av pensionen?

Du får arbeta medan du får pension, men kom ihåg att beakta din inkomstgräns om du får delinvalidpension, invalidpension, arbetslivspension eller deltidspension.

Mer information om arbete under pensionen

På sidan arbete under pensionen kan du läsa mer om möjligheterna att kombinera arbete och pension.

Läs mer om arbete vid sidan av pension.


Vill du kontrollera din inkomstgräns? Eller fylla i en ålderspensionsansökan för pension som du tjänat in under din tid som pensionär? Det kan du göra via vår onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst