Vad ska jag göra om jag vill beräkna min framtida pension?

Pensionsberäkningar från Varma Onlinetjänst

Du kan göra en uppskattning av ditt pensionsbelopp via vår onlinetjänst. Logga in med dina nätbankskoder och klicka på Pensionsberäkningar (pensionsräknaren). Du kan beräkna din pension vid olika tidpunkter och ändra dina inkomster som beräkningen bygger på. Du kan beräkna din ålderspension, partiella ålderspension, invalidpension eller rehabiliteringspenning.

Logga in på Varma Onlinetjänst