Vad ska jag göra om jag vill veta mer om beskattningen av min pension?

Frågor om pensionsbeskattning

Om vi inte har fått ett skattekort när din pension börjar måste vi innehålla 40 % i skatt på din pension. Om din pension höjs och vi betalar ut en förhöjning på mer än 20 euro är skatten på förhöjningen 40 %.


Vi återbetalar eventuell överskjutande skatt så snart du beställt ett skattekort för pension från skattemyndigheten.

Du kan meddela om en höjning av skatteprocenten genom att ringa till pensionsutbetalningstjänsten på tfn 010 192 061 (från utlandet +358 10 192 100). Vi betjänar dig på vardagar kl. 9–15. Du kan också meddela om en skattehöjning genom att skicka ett meddelande i vår onlinetjänst på sidan Meddelanden och dokument.

Den som deltar i yrkesinriktad rehabilitering ska lämna in ett nytt skattekort varje år.

En ny skatteprocent införs varje år den 1 februari. För januari månads pension används det föregående årets skatteprocent.

Du kan ansöka om periodisering av pensionen eller inkomstutjämning hos skattemyndigheten om du får pension retroaktivt för tidigare år.

Läs mer om periodisering och inkomstutjämning på Skatteförvaltningens webbplats vero.fi.