Vad ska jag göra om mitt anställningsförhållande upphör före pensionsålder

Om ditt anställningsförhållande upphör, intjänar du inte längre pension för dina arbetsinkomster. Arbetslöshetsdagpenningen tryggar utkomsten för en person i arbetsför ålder så länge han eller hon är arbetslös. Man tjänar in pension för perioder med arbetslöshetsdagpenning fram till den lägsta åldern för ålderspension, men lite mindre än under perioder när man är i arbete. En arbetslös som närmar sig pensionsålder kan få dagpenning längre, för så kallade tilläggsdagar. Pensionen som beviljas efter arbetslöshetsdagpenningen är vanligtvis ålderspension.

Kontrollera hur mycket pension du har tjänat in

Du kan se din intjänade pension i ditt arbetspensionsutdrag genom att logga in på Varma Onlinetjänst. Du kan också göra en ny beräkning av ditt pensionsbelopp på sidan Pensionsberäkningar. Välj ålderspension och starttidpunkt för pension. Du kan också lägga till slutdatumet för arbetet.

Läs mer i vår broschyr Pensionsskydd för arbetslösa (pdf)

Mer information om inkomstdagpenning får du från din arbetslöshetskassa eller från Arbetslöshetskassornas Samorganisation och om grunddagpenning från FPA på kela.fi.

Logga in på Varma Onlinetjänst