Medietjänster

Här hittar du aktuella nyheter och meddelanden, fotografier, logotyper samt kontaktinformation till Varmas ledning och experter.

Vår målsättning är att erbjuda aktuell och exakt information om Varmas verksamhet, resultat och tjänster. Principen för vår kommunikation är att främja transparens och att verka proaktivt och jämlikt. Vi vill också stödja och stärka Varmas företagsimage och mål med kommunikativa medel.

Mediakalender

I mediakalendern (på finska) hittar du bl.a. tidpunkterna för kvartalsrapporter och informationsmöten. Vi uppdaterar och preciserar uppgifterna när tidpunkten för publiceringen eller mötet närmar sig.

För närmare information kontakta vår kommunikation. Händelsekalendern i dess helhet hittar du här (på finska).

Mediasynlighet 

I M-Brains tjänst kan du följa med nyhetsbevakningen gällande Varma i olika medier (på finska). Här kan du även granska nyhetsbevakningen under en viss perios, i ett visst media eller med andra sökvillkor.

Läs mer