Varma tryggar pensionerna

Varma sköter pensionsskyddet för anställda inom privata sektorn och företagare. Vi har omkring 70 000 företagar- och arbertsgivarkunder, och vi ansvar för cirka 870 000 personers arbetspensionsskydd.

Varma är den största arbetspensionsförsäkraren och privata placeraren i Finland. Vår uppgift är att utöka de medel som inflyter i pensionsavgifter för utbetalningen av nuvarande och framtida pensioner. Varma är en långsiktig och solvent placerare, vars ansvar för pensionstillgångarna sträcker sig långt in i framtiden.

Varma är en länk i det finländska arbetslivet. Vi erbjuder våra kunder tjänster som hänför sig till arbetspensionsrehabilitering och arbetshälsa – tjänster som främjar arbetsförmågan och får finländarna att stanna i arbetslivet längre.

Läs mer