Ilmastotavoitteemme ja niiden edistyminen

Ilmastonmuutoksen hillintä on jo pitkään lukeutunut Varman vastuullisen sijoittamisen päätavoitteisiin. Sijoitamme yhtiöihin, rahastoihin ja kiinteistöihin, jotka tuottavat ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja huomioivat toiminnassaan ilmastonmuutoksen riskit. Erityisesti etsimme jatkuvasti sijoituskohteita, jotka toiminnassaan hyötyvät ilmastonmuutoksen hillinnästä esimerkiksi luomalla fossiilisille polttoaineille korvaavia tuotteita ja palveluja.

Ilmastotavoitteemme ovat kunnianhimoiset

Päätavoitteena on saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä.

  • Olemme sitoutuneet poistumaan hiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä ja sulkemaan pois öljynporauksen 2030 mennessä.
  • Pienennämme asteittain päästöjä eri omaisuuslajeissa (esim. osakkeissa).
  • Kiinteistöissä tavoitteena on päästötön sähkö vuoteen 2025 mennessä ja päästötön lämpö vuoteen 2030 mennessä.

Olemme ottaneet reippaita askelia kohti hiilineutraalia salkkua

Kivihiilestä ja öljynporauksesta on luovuttu lähes kokonaan. Ilmastoallokaation rakennus on hyvässä vauhdissa, samoin kiinteistöjen lämmön ja sähkön muuttaminen päästöttömiksi.