Työntekijän eläkemaksun osuus

Työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun palkanmaksun yhteydessä ja maksaa eläkeyhtiölle koko TyEL-maksun.

Vuonna 2017 työntekijän maksuosuus on

  • 17–52-vuotias ja yli 62-vuotias: 6,15 % palkasta
  • 53–62-vuotias: 7,65 % palkasta

TyEL-vakuuttaminen alkaa työntekijän 17-vuotispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.