Vuosilaskelma kertoo lopullisen maksun

Lopullinen vakuutusmaksu lasketaan vuosilaskennassa seuraavan vuoden keväällä, kun kaikkien työntekijöiden toteutuneet ansiot on ilmoitettu meille.

Jos ennakkomaksut ovat pienemmät kuin lopullinen maksu, erotus laskutetaan työnantajalta tarkistusmaksuna. Jos ennakkomaksut taas ovat suuremmat kuin lopullinen maksu, hyvitettävä määrä käytetään tuleviin ennakkomaksueriin tai maksamattomiin vakuutusmaksuihin.

Tutustu tarkemmin TyEL-vuosilaskelmaan (pdf).