Vakuutusmaksukorko

Vakuutusmaksujen korkoutuksessa käytetään vakuutusmaksukorkoa.

Korko määräytyy Garantian noteeraaman TyEL:n 12 kuukauden viitekoron perusteella, mutta se on kuitenkin aina vähintään 2 %. Koron määrä tarkistetaan puolivuosittain.

Korko vaikuttaa maksuun alkuvuodesta maksua alentavasti ja loppuvuodesta maksua korottavasti. Eräkuukausien valinnalla vaikutat siis maksuerien suuruuteen vakuutusmaksukoron kautta.