Kuntoutus

kuntoutusprosessiKuntoutus on aina ensisijaista, kun työkyvyttömyys on uhkana. Kuntoutus ei vaikuta työnantajan maksuluokkaan.

Kuntoutuksen keinoja ovat työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleenkoulutus ja oppisopimuskoulutus (pdf).

Työntekijä tekee itse kuntoutushakemuksen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Jo tässä vaiheessa työnantaja voi täyttää liitteeksi kuvauksen työtehtävistä:  Työnantajan kuvaus hakijan työtehtävistä (pdf). Palauta lomake sähköisesti turvapostin kautta. Muut työnantajan lomakkeet löydät kohdasta Lomakkeet kuntoutusta ja eläkkeen hakemista varten.

Ennakkopäätös oikeudesta kuntoutukseen tarkoittaa, että työntekijällä on oikeus Varman tukemaan työhön tähtäävään ammatilliseen kuntoutukseen. Työnantaja saa tiedon, onko työntekijällä oikeus kuntoutukseen, jos työntekijä on antanut tähn suostumuksen. Tietoa mm. työkykyjohtamiseen ja henkilöstösuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Saat lisää tietoa kuntoutuksesta henkilöasiakkaan verkkosivuilta sekä kuntoutusesitteestämme (pdf).