Osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke

Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläkkeen tilalle tuli vuonna 2017 osittainen varhennettu vanhuuseläke.  61 vuotta täyttänyt voi ottaa osittaisena vanhuuseläkkeenä 25 tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestään. Jos eläkkeen ottaa ennen ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää, siihen tehdään varhennusvähennys, jonka määrä on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla ikä alittaa vanhuuseläkeiän. Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä (pdf).

Lisää tietoa ja ohjeet hakemiseen löydät  Henkilöasiakkaan osiosta.

Muutos ei vaikuta jo alkaneisiin osa-aikaeläkkeisiin, vaan ne jatkuvat samoilla säännöillä kuin ennenkin.Jos osa-aikatyön palkka muuttuu, eläkettä saavan työntekijän tulee ilmoittaa siitä meille. Osa-aikaeläkkeen voi keskeyttää esimerkiksi kokoaikatyön vuoksi korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.