Hakutulokset

Ei tuloksia haulle "{{searchTerm}}"

Työeläkekuntoutus

KuntoutusprosessiTyöeläkekuntoutuksella tarkoitetaan niitä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä, joilla Varma voi tukea työntekijää jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta.

Käytetyin kuntoutuksen keino on työkokeilu työhönpaluun tukena, esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Työhönvalmennuksella voidaan tukea siirtymistä terveydentilalle paremmin sopiviin tehtäviin.

Työntekijä tekee itse kuntoutushakemuksen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Jo tässä vaiheessa työnantaja voi täyttää liitteeksi kuvauksen työtehtävistä:  Työnantajan kuvaus hakijan työtehtävistä (pdf). Voit lähettää lomakkeen sähköisesti käyttämällä suojattua sähköpostia, osoitteessa https://turvaposti.varma.fi. Lisää viestin vastaanottajaksi sähköpostiosoite skannausEpa@varma.fi. Muut työnantajan lomakkeet löydät kohdasta Lomakkeet kuntoutusta ja eläkkeen hakemista varten.

Varma lähettää työnantajalle tiedoksiantokirjeen yrityksen työntekijän saamasta ennakkopäätöksestä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, mikäli työntekijä on antanut tähän suostumuksen. Myös hylkäävästä päätöksestä lähetetään tiedoksiantokirje. Yritys voi hyödyntää tätä tietoa mm. työkykyjohtamiseen ja henkilöstösuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen tarkoittaa, että työntekijällä on oikeus Varman tukemaan työhön tähtäävään ammatilliseen kuntoutukseen. 

Työeläkekuntoutus on aina ensisijaista, kun työkyvyttömyys on uhkana. Jos työeläkekuntoutuksen edellytykset täyttyvät, työkyvyttömyyseläkettä hakeneelle työntekijälle annetaan päätös kuntoutuksesta.

Työeläkekuntoutus ei vaikuta työnantajan maksuluokkaan.

Lue lisää työeläkekuntoutuksesta
Työeläkekuntoutus (pdf)
Varman tukema työkokeilu (pdf)
Työterveysneuvottelu (pdf)