Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada alle 63-vuotias työntekijä, jonka työkyky on alentunut sairauden takia vähintään vuoden ajaksi. Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairauspäivärahan 300 päivän jälkeen eli noin vuoden kuluttua työkyvyttömyyden alkamisesta.

Osatyökyvyttömyyseläkkeestä työntekijä voi hakea ennakkopäätöstä vielä kokoaikatyössä ollessaan. Ennakkopäätöksen jälkeen työntekijällä ja työnantajalla on 9 kuukautta aikaa sopia osa-aikatyöstä. Osaeläkkeen määrä on puolet täydestä eläkkeestä.

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voi työskennellä. Ansaintaraja ilmoitetaan työntekijälle eläkepäätöksessä.

Mahdollisuudet työeläkekuntoutukseen tutkitaan aina ennen kuin työkyvyttömyyseläkkeestä tehdään päätös.

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeestä (pdf)
Työntekijä jää eläkkeelle - miten työantaja toimii? (pdf).