Siirry sisältöön

Työkyvyttömyyseläke

Työntekijän sairastuessa Kela maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 päivältä eli noin vuoden ajalta. Kun päivärahaa on maksettu 150 päivää, Kela vahvistaa sairauspäivärahan ns. ensisijaisuusajan ja  tiedottaa työntekijälle kuntoutus- ja eläkevaihtoehdoista.

Sairauspäivärahan jälkeen täysi työkyvyttömyyseläke on mahdollinen, jos työkyky on alentunut vähintään 3/5:lla. Eläke koostuu työuran ajalta karttuneesta eläkkeestä sekä yleensä myös ns. tulevan ajan eläkkeestä, joka lasketaan sairastumisesta vanhuuseläkeikään.

Osatyökyvyttömyyseläkkeestä työntekijä voi hakea ennakkopäätöstä vielä ollessaan kokoaikatyössä. Osatyökyvyttömyyseläke tulee kysymyksen, jos työkyky on alentunut 2/5:lla. Määrä on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Jos työkyvyn arvioidaan palautuvan hoidon tai kuntoutuksen avulla, eläke myönnetään kuntoutustukena. Kuntoutustuki on määräaikainen täysi tai osaeläke.

Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. 60 vuotta täyttäneen kohdalla painotetaan kuitenkin työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet selvitetään aina ennen kuin työkyvyttömyyseläkkeestä tehdään päätös.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä ollessa
Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saava voi ansaita 40 % eläkettä edeltäneestä vakiintuneesta ansiotasostaan, osaeläkkeen saaja 60 %. Henkilökohtainen ansaintaraja ilmoitetaan eläkepäätöksessä. Kaikki työkyvyttömyyseläkettä saavat saavat kuitenkin ansaita 737,45 euroa kuukaudessa. 

 Vaikutus suuren työnantajan työeläkemaksuun
Suurelle työnantajalle (vuoden 2016 palkkasumma 2 059 500 € tai enemmän) lasketaan työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka. Maksuluokka vaikuttaa korottavasti työnantajan eläkemaksuun, jos työntekijöille on myönnetty keskimääräistä enemmän työkyvyttömyyseläkkeitä. Maksuluokan merkitys kasvaa palkkasumman kasvaessa; vaikutusta ei juuri ole, jos palkkasumma on vain jonkin verran yli 2 milj. euroa. Jos työkyvyttömyyseläkkeitä ei ole ollenkaan tai niitä on ollut keskimääräistä vähemmän, maksuluokka vaikuttaa maksuun alentavasti. Maksuluokka ei käytetä, jos työnantajan palkkasumma 2016 on korkeintaan 2 059 500 euroa.

Kustannuksia voi tulla vain toistaiseksi myönnetyistä täysistä ja osaeläkkeistä. Kuntoutustuet, ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavat kuntoutusrahat tai työuraeläkkeet eivät vaikuta työeläkemaksuun.

Lue lisää: Työkyvyttömyyseläke (pdf)
Eläkkeen hakeminen
Blogikirjoitus työkyvyttömyysmääritelmistä

Yleisimpiä syitä työkyvyttömyyseläkkeeseen ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. 
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on ollut tasaisessa laskussa viime vuosien aikana ja osaeläkkeiden osuus työkyvyttömyyseläkkeistä on noussut.

 

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();