Tuottavuus

Sijoitamme eläkemaksuina kerätyt varat tuottavasti turvaamaan nykyisiä ja tulevia eläkkeitä, joten vahva ja vakaa tuottokehitys on ensiarvoisen tärkeää. Viimeaikaiset sijoitukset johtivat jälleen positiiviseen tuottoon kaikista omaisuusluokista.