Ilmoitettavat ansiot

Eläkkeen perusteena olevat työansiot ovat aina korvausta työstä. Yleensä työntekijäsi eläkettä kerryttävä ansio on sama kuin veron ennakonpidätyksen alainen ansio. TyEL-palkkaa ovat esimerkiksi

 • peruspalkka, kuten kuukausi-, tunti- ja urakkapalkka
 • luontoisedut, kuten asunto-, ruoka- ja autoetu
 • bonus ja tulospalkkio
 • irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä ajalta
 • vuosilomapalkka ja -korvaus
 • vakuutuspalkka
 • työnantajan maksama sairausajan palkka
 • luottamustoimipalkkio, jos henkilö on maksajaan työsuhteessa.

TyEL-palkkaa sen sijaan eivät ole

 • verottomat matkakorvaukset
 • verottomat päivärahat
 • henkilökuntaedut, kun koskevat koko henkilöstöä
 • irtisanomisajan palkka lakisääteistä pidemmältä ajalta
 • korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana
 • kustannusten korvaukset, kuten työväline- ja kilometrikorvaukset
 • osingonjako tai voitto-osuus.

Katso apurilla mikä on TyEL-palkkaa. Huomioithan, että esimerkit ovat yksinkertaistettuja. Jos olet epävarma onko korvaus TyEL-palkkaa, soita meille 010 192 100 ja tarkista kuuluuko siitä pidättää työntekijän eläkemaksu.

Palaa TyEL-vakuuttamisen pikaoppaaseen