Siirry sisältöön

Työeläke ja muu sosiaaliturva Suomessa

TyEL-vakuutus on osa Suomen lakisääteistä sosiaalivakuutusta. Kun työntekijä asuu ja työskentelee Suomessa, hän kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Työnantaja vastaa lakisääteisten vakuutusten ottamisesta ja maksujen maksamisesta.

Työeläkevakuutusmaksu 

Työnantajat maksavat suurimman osan työeläkevakuutusmaksusta, joka on keskimäärin 24,8% palkasta. Työeläkevakuutusmaksu peritään koko palkasta ilman ylärajaa. 

Työnantaja pidättää palkasta palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuuden TyEL-maksusta, joka vuonna 2021 on:

 • alle 53-vuotiailta ja 63 vuotta täyttäneiltä 7,15% sekä
 • 8,65% 53–62-vuotiailta.

Koronatilanteen vuoksi työnantajan TyEL-vakuutusmaksua alennettiin tilapäisesti 2,6 prosenttiyksiköllä ajalla 1.5.-31.12.2020. Lue lisää tilapäisestä maksunalennuksesta.

Eläkeoikeuden rekisteröiminen 

Työnantaja ilmoittaa maksetut palkat tulorekisteriin. Työntekijä voi tarkistaa omat palkkatietonsa kirjautumalla tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun. Varma saa tulorekisteristä kaikki tarvitsemansa tiedot TyEL-vakuutusmaksujen ja eläkkeen laskentaa varten. 

Eläkkeen karttuminen 

Työeläke lasketaan työntekijän vuosiansioista ilman ylärajaa. Eläkettä karttuu 1,5% vuosiansioista. Vuoteen 2026 asti siirtymäsääntöjen perusteella 53–62-vuotiaana tehdystä työstä eläkettä karttuu 1,7% vuosiansioista. 

Jos työntekijä ei ota vanhuuseläkettä maksuun alimmassa vanhuuseläkeiässä, voi hän lisäksi saada lykkäyskorotusta 0,4%/kk koko karttuneeseen eläkkeeseen. 

Karttuneen eläkkeen ostovoima turvataan indeksoimalla se palkkakertoimella, jossa ansioiden muutoksen paino on 80% ja hintojen muutoksen 20%. Eläkevuosien aikana indeksi perustuu 20% palkkojen ja 80% hintojen muutoksiin. 

Tarkista karttunut eläke työeläkeotteelta tai Varman asiointipalvelusta

Karttuneesta eläkkeestä työntekijä saa tiedon työeläkeotteelta. Ote lähetetään Suomessa asuville työntekijöille joka kolmas vuosi. Kun eläkeikä lähestyy, työntekijä saa työeläkeotteen vuosittain. Ote sisältää myös arvioita vanhuuseläkkeen määrästä eri eläkei'issä. Eläkekarttuman voi tarkistaa myös Varman asiointipalvelusta. Palveluun voi kirjautua esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. 
 
Ansaittua eläkeoikeutta ei voi siirtää toisen maan eläkejärjestelmään eikä toisessa maassa ansaittua eläkeoikeutta Suomen eläkejärjestelmään. Poikkeuksena eläkeoikeuden siirto on mahdollista tietyin edellytyksin vain EU-virkamiesten eläkejärjestelmään. Maksettuja vakuutusmaksuja ei myöskään palauteta. 

Suomen eläke-etuudet

Suomen työeläkelakien mukaisiin eläke-etuuksiin kuuluvat: 

 • Vanhuuseläke 
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • Työkyvyttömyyseläke
 • Työuraeläke
 • Perhe-eläke

Jos karttunut työeläke jää alle kansaneläkelaissa säädetyn rajan, voi työeläkkeen lisäksi saada myös kansaneläkettä. Lue lisää kansaneläkkeestä Kelan verkkosivuilta.

Eläkkeen hakeminen 

Eläke myönnetään vain hakemuksesta. Suomessa asuva työntekijä voi hakea eläkettä Varman verkkopalvelussa. Jos työntekijä kuuluu eläkkeen hakemishetkellä jonkin toisen maan sosiaaliturvan piiriin, ei Suomessa karttunutta eläkettä voi välttämättä hakea suoraan Varmasta. Esimerkiksi EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä asuva hakee Suomessa karttunutta eläkettä asuinmaansa eläkeviranomaisen kautta. Eläke maksetaan rajoituksetta mihin tahansa maahan. 

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen voi hakea maksuun milloin vain työntekijän täytettyä oman alimman eläkeikänsä. Vanhuuseläkkeen myöntäminen ennen ylintä eläkeikää edellyttää työsuhteen päättymistä. 

Työkyvyttömyyseläke ja työeläkekuntoutus 

Työkyvyttömyyseläkettä voi hakea, kun työkyvyttömyyden arvioidaan kestävän yli vuoden ajan. Kelasta saa tiedotteen kuntoutusmahdollisuuksista ja eläkkeen hakemisesta, kun sairauspäivärahakausi on kestänyt 150 päivää. Työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke koostuu sekä ansaitusta eläkkeestä että laskennallisesta ajasta vanhuuseläkeiän täyttämiseen asti. 
 
Työeläkekuntoutukseen voi olla mahdollisuus, jos nykyiset työtehtävät uhkaavat työntekijän työkykyä. 

Perhe-eläke 

Perhe-eläkettä myönnetään sekä leskelle että alaikäisille lapsille. Perhe-eläkkeet voivat olla enintään 100 % edunjättäjän saaman työeläkkeen tai laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. 

Lisätietoja työeläkkeistä, niiden karttumisesta ja myöntämisedellytyksistä sekä työeläkekuntoutuksesta löytyy Varman sivuilta.

Muu sosiaaliturva 

Työeläkevakuutuksen lisäksi lakisääteisiä vakuutuksia ovat:

 • Työtapaturmavakuutus
 • Työttömyysvakuutus
 • Työntekijän ryhmähenkivakuutus
 • Sairausvakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Työnantaja kustantaa työntekijän tapaturmavakuutuksen. Sen perusteella maksetaan korvauksia työssä tai työmatkalla tapahtuneen tapaturman, tai ammattitaudin perusteella. Tapaturman sattuessa työntekijän on otettava yhteys työnantajaan. 

Työttömyysvakuutus

Työnantaja ja työntekijä maksavat työttömyysvakuutusmaksun yhdessä. Työntekijän osuus maksusta (1,5 %) pidätetään palkasta palkanmaksun yhteydessä. Lisätietoa perustyöttömyysturvasta saa Kelasta. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi saada vain työttömyyskassan jäsenenä, kun täyttää työssäoloehdon. 

Ryhmähenkivakuutus

Työnantaja maksaa työntekijän puolesta ryhmähenkivakuutusmaksun. Ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan kuolintapauksessa kertakorvaus kuolinpesälle, kun edunjättäjältä jäi puoliso, alle 18-vuotiaita lapsia tai alle 21-vuotiaita opiskelevia lapsia. Kertakorvauksen määrä riippuu muun muassa edunjättäjän iästä sekä edunsaajien määrästä. 
 
Kertakorvausta on haettava erikseen Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä toimivasta ryhmähenkivakuutuksen poolista. Lisätietoja ryhmähenkivakuutuksesta saat Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Sairausvakuutus 

Työntekijä maksaa sairausvakuutusmaksua osana tämän henkilökohtaista ennakonpidätysprosenttia, kun vuosiansiot ylittävät 14 766 euroa. Myös työnantaja osallistuu sairausvakuutuksen kustannuksiin. Sairausvakuutus kattaa muun muassa terveyspalvelut sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, lääkekorvaukset, korvaukset lääkärinpalkkioista sekä sairauspäivärahan. 
 
Työntekijän sairastuessa työnantaja maksaa pääsääntöisesti palkan kahdelta ensimmäiseltä viikolta. Tämän jälkeen työntekijä voi saada Kelasta sairausvakuutuksen päivärahaa enintään 300 päivän ajan. Työnantaja osaa kertoa tarkemmin sovellettavasta työehtosopimuksesta ja yrityksen käytännöistä. 
 
Lisätietoja Kelan etuuksista ja korvauksista löytyy Kelan verkkosivuilta. 

Ota yhteyttä Varman ulkomaanpalveluihin

Asiantuntijamme auttavat sinua kaikissa ulkomaan vakuuttamiseen liittyvissä asioissa. Soita meille numeroon 010 192 091 tai lähetä suojattua sähköpostia

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();