Siirry sisältöön

Vakuutuspalkka

Ulkomaantyössä lakisääteisten maksujen ja etuuksien perustana käytetään yleensä vakuutuspalkkaa todellisten ansioiden sijaan.

Ennen ulkomaankomennuksen alkamista työnantaja ja työntekijä sopivat vakuutuspalkasta kirjallisesti, esimerkiksi osana komennussopimusta. Vakuutuspalkan (€/kk) on vastattava sitä palkkaa, joka Suomessa maksettaisiin vastaavasta työstä. Lähtökohta voi usein olla komennusta edeltävä TyEL-ansio Suomessa.

Vakuutuspalkan muodostuminen

Kuukausipalkan lisäksi huomioidaan seuraavat asiat:

 • lomaraha
 • luontoisetuudet, jotka maksettaisiin samasta työstä Suomessa
 • kiinteä arvio tulevista bonuksista
 • erityistiedot ja -taidot
 • lisääntynyt vastuu
 • päivittäinen työaika

Palkanmaksun yhteydessä maksettavasta palkasta tulee vähentää vuonna 2021: 

 • Työntekijän TyEL-maksu (iästä riippuen 7,15 % tai 8,65 %)
 • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1,40 %) 

Työntekijän maksuosuus tulee TyEL:n mukaan vähentää palkanmaksun yhteydessä. Ansiot ilmoitetaan tulorekisteriin, katso ohje tulorekisterin sivuilta.

Esimerkki luontoisetujen huomioimisesta vakuutuspalkassa

Espanjaan lähetetyn työntekijän sopimuksessa on puhelin-, auto- ja  asuntoetu. Vastaavassa työssä Suomessa maksetaan vain puhelin- ja autoetu.

Vuosiansio lisineen 60 000 €
+ puhelinetu 240 €
+ autoetu 6 780 €
+ asuntoetu 0 €
+ lomakorvaukset 3 000 €
= kokonaispalkka vuodessa 70 020 €
= vakuutuspalkka 70 020 € (5 835 €/kk)

Vakuutuspalkassa ei huomioida asuntoetua.

Vakuutuspalkka eroaa kokonaispalkasta

Komennussopimuksen mukaan henkilölle maksetaan tosiasiallisesti 9 000 €/kk. Vakuutuspalkaksi on määritelty 7 200 €/kk. Palkanmaksun hoitaa ulkomailla oleva tytäryhtiö.

Muutokset vakuutuspalkkaan

Vakuutuspalkkaa korotetaan, jos ulkomaantyötä vastaavan työn palkkauksessa Suomessa tapahtuu muutos, kuten esimerkiksi yleiskorotus tai muu henkilökohtainen palkankorotus tai ikälisä. Muussa tapauksessa vakuutuspalkka määritellään uudelleen vain, jos tehtävät ulkomailla muuttuvat.

Koska vakuutuspalkan tulee sisältää arvio bonuksista, ei bonusten toteutuminen arvioitua suurempina tai pienempinä anna aihetta vakuutuspalkan uudelleenarviointiin.

Lyhyet komennukset ja vakuutuspalkka

Alle kuusi kuukautta kestäville ulkomaankomennuksille ei tarvitse määritellä vakuutuspalkkaa, jos

 • työntekijä tekee ulkomailla samaa tai vastaavaa työtä kuin Suomessa,
 • työntekijän palkkaa maksetaan edelleen Suomesta tavalliseen tapaan ja
 • komennuksen ajaksi ei ole sovittu erillistä palkkaa.

Jos työkomennus kuitenkin kestää yli kuusi kuukautta, vakuutuspalkka pitää määritellä takautuvasti. Silloin vakuutuspalkka lasketaan komennuksen alusta alkaen ja tulorekisteriin tehdään tarvittavat ansiokorjaukset. Ohjeet korjauksen tekemiseen löydät tulorekisterin verkkosivuilta.

Vakuutuspalkan merkitys

Vakuutuspalkka vaikuttaa työntekijän koko sosiaaliturvaan, sillä sen perusteella työntekijä saa muun muassa ansioperusteiset etuudet, kuten sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä työeläkekertymän. Jos työntekijä jää komennuksen päätyttyä työttömäksi, perustuu ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha vakuutuspalkkaan. Sekä työnantajan lakisääteiset maksut (TyEL, työttömyys- ja tapaturmavakuutus, työnantajan sairausvakuutusmaksu) että työntekijän omamaksuosuudet (TyEL ja työttömyysvakuutus) määräytyvät vakuutuspalkan perusteella.

Työnantajan ilmoitus- ja maksuvelvollisuudet

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvasta työntekijästä peritään  sosiaaliturvamaksuja vakuutuspalkan perusteella. Lähetettyjä työntekijöitä koskevat samat ilmoitustavat ja -käytännöt kuin Suomessa työskenteleviä työntekijöitä, riippumatta siitä mikä taho palkan maksaa.

Työnantaja ilmoittaa maksetut ansiot (mukaan lukien vakuutuspalkka) tulorekisteriin. Lisätietoa ilmoitus- ja mahdollisista korjaustavoista kansainvälisissä tilanteissa löytyy tulorekisterin ohjeesta. Varma saa tulorekisteristä kaikki tarvitsemansa tiedot TyEL-vakuutusmaksuja ja eläkkeen laskentaa varten.

Työnantajan tulee huolehtia, että myös sopimuksettomiin maihin lähetettyjen työntekijöiden TyEL-vakuutus pysyy voimassa niin kauan kuin työsuhde jatkuu. Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta voi hakea vapautusta TyEL-vakuuttamisvelvollisuudesta kahden vuoden jälkeen.

Komennuksen aikana tapahtuneista muutoksista, kuten työntekijän ennenaikaisesta paluusta Suomeen, työntekijän lokalisoitumisesta eli siirtymisestä työntekomaan vakuutukseen tai työsuhteen päättymisestä, on hyvä ilmoittaa Eläketurvakeskuksen lisäksi myös Varmaan. Suomeen paluusta on hyvä ilmoittaa aina myös Kelaan.

Muistilista

 • Määrittele vakuutuspalkka aina, jos komennus kestää yli 6 kuukautta.
 • Varmista, onko vakuutuspalkka määriteltävä poikkeuksellisesti jo lyhyemmän komennuksen johdosta.
 • Sovi vakuutuspalkasta kirjallisesti (€/kk).
 • Vakuutuspalkan tulee vastata palkkaa, joka maksettaisiin samasta työstä Suomessa.
 • Työnantaja ilmoittaa maksetut ansiot (mukaan lukien vakuutuspalkka) tulorekisteriin.
 • Vakuutuspalkka tulee tarkistaa, jos työtehtävien vaativuudessa tai työajassa tapahtuu huomattavia pysyviä muutoksia.
 • Vakuutuspalkkaa on nostettava, kun vastaavaa palkkaa Suomessa korotetaan yleiskorotuksilla.
 • Vakuutuspalkka on sosiaalivakuutusmaksujen ja -etuuksien peruste ulkomaantyön ajalta.

Ota yhteyttä Varman ulkomaanpalveluihin

Asiantuntijamme auttavat sinua kaikissa ulkomaan vakuuttamiseen liittyvissä asioissa. Soita meille numeroon 010 192 091 tai lähetä suojattua sähköpostia

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();