Fuusio

Kun yksi tai useampi yhtiö fuusioituu, määritellään mikä yhtiöistä on fuusion vastaanottava ja mitkä fuusioituvia yhtiöitä. Fuusioituneiden yhtiöiden TyEL-vakuutukset pitää päättää ja työntekijät siirtää fuusion vastaanottavan yhtiön vakuutukseen. Vastaanottavalle yhtiölle pitää ottaa uusi TyEL-vakuutus, jos yhtiöllä ei ole aiemmin ollut vakuutusta.

Jos fuusiossa kaksi tai useampi yhtiö sulautuu perustaen kokonaan uuden yhtiön, täytyy fuusioituneiden yhtiöiden vanhat vakuutukset päättää ja uudelle yhtiölle ottaa uusi TyEL-vakuutus.

Fuusioituneen/fuusioituneiden yhtiöiden työeläkerahasto siirtyy fuusion vastaanottavan yhtiön vakuutukseen.

Myös yhtiöiden omistajien vakuuttaminen saattaa muuttua fuusion vuoksi. Lue YEL-vakuuttamisesta lisää täältä.