Parempi esimies

Parempi esimies

Terävöitä esimiestyötäsi ja lisää työn sujuvuutta.

Kehityskeskustelu on esimiehelle tärkeä onnistumisen paikka.

  • Kerro kehityskeskustelukäytännöstä työntekijöille esim. viikkopalaverissa.
  • Pyydä työntekijöitä valmistautumaan etukäteen keskusteluun, ks. lomake.
  • Sovi keskusteluajankohdat henkilökohtaisesti eri työntekijöiden kanssa hyvissä ajoin ja pidä niistä kiinni.
  • Varaa rauhallinen tila, mielellään muu kuin esimiehen työhuone.
  • Tutustu kehityskeskusteluaineiston sisältöön ja valmistele se erikseen kunkin henkilön näkökulmasta.

Kehityskeskustelulomake
Kehityskeskustelun yhteenvetolomake esimiehelle