Taitava johto

Taitava johto

Työkykyjohtamisen itsearviointiväline
Tunnetko yrityksesi työkykyjohtamisen vahvuudet ja riskit? Ovatko yhteiset tavoitteet selkeitä? 

Hyvä työkyky -malli
Verkkotyövälineen avulla voit rakentaa työterveysyhteistyön toimintamallin sairauspoissaolojen hallintaan, työhönpaluun tukemiseen ja yritys-työterveyshuolto-eläkeyhtiö-palveluketjun toimivuuden varmistamiseen.

Poissaololaskuri
Laskurilla voit arvioida henkilöstön sairauspoissaoloista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia.

Perheystävällinen työpaikka
Verkkosivuston avulla voit kehittää perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen tähtääviä toimintatapoja. Katso Jyri Juustin aiheeseen liittyvät videot

Varma työkykyjohtaja -sertifikaatti