Hyviä tuloksia työkykyjohtamisella

Työkykyjohtamisella on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia eli pidentää työntekijöiden työuria ja lisätä työssäviihtyvyyttä. Vaikuttavuus on mahdollista osoittaa luomalla toiminnalle selkeät tavoitteet ja mittarit.