Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö apuna työkykyriskien hallinnassa

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö antaa asiantuntija-apua työkykyriskien hallintaan. Tehtävänä on pysäyttää yritys miettimään työkykyriskiasioita, sillä yritykset eivät useinkaan ymmärrä kuinka suuret sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset ovat.