Tilitoimisto

Jotta tilitoimisto saa käyttöoikeudet asiakkaansa verkkopalveluun, tarvitaan

  • asiakkaan, eli työnantajan tai yrittäjän suostumuskirje
  • tilitoimiston ja Varman välinen sopimus

Yrittäjän suostumuskirjeessä tai työnantajan suostumuskirjeessä tilitoimistolla annetaan lupa käyttää verkkopalvelua asiakkaan puolesta. Kirje palautetaan allekirjoitettuna

  • postitse osoitteeseen: Varma, Vakuutuspalvelut, PL 2, 00098 VARMA
  • skannattuna suojatun sähköpostin liitteenä

Tilitoimiston ja Varman välisessä sopimuksessa tilitoimisto määrittelee palvelun käyttäjät. Käyttäjätunnuksia voidaan hakea tilitoimistolle tai sen yksittäiselle käyttäjälle.