Osittainen vanhuuseläke

Eläkeuudistuksessa 2017 osa-aikaeläke korvattiin osittaisella vanhuuseläkkeellä. Muutos ei vaikuta jo alkaneisiin osa-aikaeläkkeisiin.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on 61 vuotta. Eläkkeenä voit ottaa 25 tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestäsi. Jos otat osittaisen eläkkeen ennen vanhuuseläkeikääsi, otettuun eläkkeenosaan tehdään varhennusvähennys. Vähennyksen määrä on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi alittaa vanhuuseläkeiän. Jos esimerkiksi 1955 syntynyt ottaa osittaisen eläkkeen täytettyään 62 vuotta, vähennyksen määrä on 15 (kk) x 0,4 % = 6 %. Vähennys vaikuttaa pysyvästi vanhuuseläkkeeseen. Jos taas otat osittaisen eläkkeen vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen tulee lykkäyskorotusta 0,4 %/lykätty kuukausi.

Työntekoa osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei vaadita eikä rajoiteta. Jos työskentelysi ylittää YEL-vakuuttamisen rajan, sinulla on oltava YEL-vakuutus eläkkeesi rinnalla. Jos työpanoksesi muuttuu siirtyessäsi osittaiselle eläkkeelle, ilmoita uusi YEL-työtulosi eläkehakemuksella.

Tee sähköinen hakemus osittaisesta vanhuuseläkkeestä noin 1 kk ennen suunniteltua eläkkeelle siirtymistä. Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä (pdf).