Osittainen vanhuuseläke

Osa-aikaeläkken tilalle tuli osittainen vanhuuseläke

Alaikäraja on 61 vuotta. Muutos ei vaikuta jo alkaneisiin osa-aikaeläkkeisiin.

Eläkkeen määrä
Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa 25 tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestäsi.

Jos otat osittaisen eläkkeen ennen vanhuuseläkeikääsi, otettuun eläkkeenosaan tehdään varhennusvähennys. Vähennyksen määrä on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi alittaa vanhuuseläkeiän. Jos esimerkiksi 1956 syntynyt ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen heti täytettyään 61 vuotta, vähennys on 30 (kk) x 0,4 % = 12 %. Vähennys on pysyvä ja vaikuttaa siten myös tulevan vanhuuseläkkeen määrään.

Jos taas otat osittaisen eläkkeen vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, eläkkeeseen tulee lykkäyskorotusta 0,4 %/lykätty kuukausi.

Eläkkeen hakeminen
Kun mietit osittaista vanhuuseläkettä, kannattaa aloittaa tekemällä arvio eläkkeen määrästä ja vaikutuksesta tulevaan vanhuuseläkkeeseen. Arvion voit tehdä  Varman verkkopalvelussa tunnistautumalla palveluun verkkopankkitunnuksillasi.

Tee hakemus osittaisesta vanhuuseläkkeestä 2 viikkoa ennen suunniteltua eläkkeelle siirtymistä.

Työnteko osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla
Työntekoa eläkkeen rinnalla ei vaadita eikä rajoiteta. Jos työskentelysi ylittää YEL-vakuuttamisen rajan (työtulosi eli työpanoksesi arvo on vähintään 7 645,25 € vuodessa), sinulla on oltava YEL-vakuutus eläkkeesi rinnalla.

Jos työpanoksesi muuttuu siirtyessäsi osittaiselle eläkkeelle, ilmoita uusi YEL-työtulosi eläkehakemuksella.

Suunnittele ja lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä. 
Osittainen vanhuuseläke (pdf)