Osittainen vanhuuseläke

Osa-aikaeläkken tilalle tuli osittainen vanhuuseläke

Alaikäraja on 61 vuotta. Muutos ei vaikuta jo alkaneisiin osa-aikaeläkkeisiin.

Eläkkeen määrä
Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa 25 tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestäsi.

Jos otat osittaisen eläkkeen ennen vanhuuseläkeikääsi, otettuun eläkkeenosaan tehdään varhennusvähennys. Vähennyksen määrä on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi alittaa vanhuuseläkeiän. Jos esimerkiksi 1956 syntynyt ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen heti täytettyään 61 vuotta, vähennys on 30 (kk) x 0,4 % = 12 %. Vähennys on pysyvä ja vaikuttaa siten myös tulevan vanhuuseläkkeen määrään.

Jos taas otat osittaisen eläkkeen vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, eläkkeeseen tulee lykkäyskorotusta 0,4 %/lykätty kuukausi.

Eläkkeen hakeminen
Kun mietit osittaista vanhuuseläkettä, kannattaa aloittaa tekemällä arvio eläkkeen määrästä ja vaikutuksesta tulevaan vanhuuseläkkeeseen. Arvion voit tehdä  Varman verkkopalvelussa tunnistautumalla palveluun verkkopankkitunnuksillasi.

Tee hakemus osittaisesta vanhuuseläkkeestä noin 1 kk ennen suunniteltua eläkkeelle siirtymistä.

Työnteko osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla
Työntekoa eläkkeen rinnalla ei vaadita eikä rajoiteta. Jos työskentelysi ylittää YEL-vakuuttamisen rajan (työtulosi eli työpanoksesi arvo on vähintään 7 645,25 € vuodessa), sinulla on oltava YEL-vakuutus eläkkeesi rinnalla.

Jos työpanoksesi muuttuu siirtyessäsi osittaiselle eläkkeelle, ilmoita uusi YEL-työtulosi eläkehakemuksella.

Suunnittele ja lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä. 
Osittainen vanhuuseläke (pdf)