Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada alle 63-vuotias yrittäjä, jonka työkyky on alentunut sairauden takia vähintään vuoden ajaksi. Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairauspäivärahan 300 päivän jälkeen eli noin vuoden kuluttua työkyvyttömyyden alkamisesta. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä lasketaan YEL-työtulosi perusteella.

Osatyökyvyttömyyseläkkeestä voi hakea ennakkopäätöstä vielä kokoaikatyössä ollessaan. Osaeläkkeen määrä on puolet täydestä eläkkeestä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi voit hankkia ansiotuloja enintään 40 % ja osaeläkkeen rinnalla enintään 60 % eläkettä edeltäneestä ansiotasostasi. Saat tiedon ansiorajastasi eläkepäätöksessä.

Mahdollisuudet työeläkekuntoutukseen tutkitaan aina ennen kuin työkyvyttömyyseläkkeestä tehdään päätös.