YEL-maksun jousto

Saat joustoa YEL-maksuun taloudellisen tilanteesi mukaan. Hyvinä aikoina voit parantaa eläketurvaasi maksamalla lisämaksua. Voit myös tilapäisesti pienentää YEL-maksujasi. Jousto koskee aina yhtä kalenterivuotta kerrallaan ja saman vuoden aikana voit joustaa kerran.

Mikä on YEL-maksun jousto?

YEL-maksu lasketaan työtulostasi ja työtulosi tulee vastata työpanoksesi arvoa. Voit kuitenkin joustaa YEL-maksussa ylös tai alas päin taloudellisen tilanteesi mukaan. Kun ajat ovat hyvät, voit parantaa omaa eläkekertymääsi maksamalla lisämaksua. Heikompana aikana voit pienentää YEL-maksua ilman, että sosiaaliturvasi heikkenee.

Lue tarkemmin YEL-maksusta

Maksa lisää tai pienennä YEL-maksua

Voit maksaa lisämaksua 10–100 prosenttia. Lisämaksusta lähetämme erillisen laskun, joka tulee maksaa joustovuoden aikana. Kun maksat lisää YEL-maksua, koko vuoden vakuutusmaksujen yhteismäärä ei voi ylittää YEL-työtulon ylärajan (187 625 € vuonna 2022) mukaan laskettua YEL-maksua. Lisämaksua voit maksaa vaikka joka vuosi ja vähentää sen verotuksessa kuten muutkin YEL-maksut.

Voit pienentää YEL-maksuja 10–20 prosenttia. Kun pienennät maksuja, koko vuoden vakuutusmaksujen yhteismäärä ei voi alittaa YEL-työtulon alarajan (8 261,71 € vuonna 2022) mukaan laskettua YEL-maksua. Voit pienentää YEL-maksuja seitsemän peräkkäisen kalenterivuoden aikana enintään kolmena vuonna.

Hae YEL-maksuun joustoa Varma Asioinnissa

Miten voit joustaa YEL-maksussa?

Lähetä meille kirjallinen ilmoitus, kun haluat käyttää jousto-oikeutta. Helpoiten haet joustoa asiointipalvelussamme. Tee ilmoitus hyvissä ajoin, sillä joustohakemus pitää käsitellä ja ylimääräinen YEL-maksu maksaa joustovuoden aikana. Kerro ilmoituksella jouston suunta ja määrä joko prosentteina tai euroina.

Voit joustaa, kun

  • vakuutuksesi on voimassa koko joustovuoden,
  • vakuutuksesi on voimassa koko kalenterivuoden samassa työeläkeyhtiössä,
  • sinulla ei ole erääntyneitä, maksamattomia YEL-maksuja,
  • et saa aloittavan yrittäjän alennusta ja
  • et saa vielä työeläkettä Suomesta (koskee myös osa-aikaeläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä).

Jousto peruuntuu, jos myöhemmin käy ilmi, että sinulla ei olisikaan ollut oikeutta joustoon vakuutukseen tehtävien muutosten vuoksi. Jousto peruuntuu esimerkiksi, jos vahvistettua työtuloa muutetaan tai vakuutus päätetään kesken joustovuotta. Jos jousto peruuntuu, YEL-maksut lasketaan uudelleen vahvistetun työtulon mukaan.

Kirjaudu Varma Asiointiin ja hae joustoa YEL-maksuun

YEL-maksun jousto ei korvaa tavallista työtulon muutosta

YEL-työtulon tulee vastata työpanostasi ja toimintaolosuhteita. Jos yrittäjätoiminnassasi tapahtuu muutoksia, sinun täytyy YEL-maksun jouston sijaan hakea työtulon muutosta.

Hae työtulon muutosta asiointipalvelussamme

Vastuullasi on ilmoittaa meille työpanoksessasi tapahtuvista pidempiaikaisista muutoksista. Koko sosiaaliturvasi kannalta on tärkeää pitää YEL-vakuutus jatkuvasti ajan tasalla. Jousto vaikuttaa ainoastaan eläkkeeseen. Jousto ei vaikuta esimerkiksi sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen tasoon eikä työttömyysturvaan.

Vaikuttaako YEL-maksun jousto eläkkeeseen?

Jouston käyttäminen vaikuttaa joustovuoden kokonaistyötulosi suuruuteen. YEL-maksuja pienentämällä kokonaistyötulosi pienenee ja vastaavasti maksamalla lisää YEL-maksua kokonaistyötulosi nousee. Kokonaistyötulon perusteella lasketaan sinä vuonna karttuneen eläkkeesi määrä.

Jos työkyvyttömyyseläke on ajankohtainen, kannattaa huomioida, että eläkkeen alkamista edeltävänä vuonna maksettua lisämaksua eikä YEL-maksun pienennystä kuitenkaan pääsääntöisesti oteta huomioon laskettaessa työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansiota.

Apua asiointiin

Hoida YEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • hakea muutosta YEL-työtuloosi
  • tarkastella menneitä ja tulevia YEL-maksujasi
  • hakea maksuaikaa laskulle.

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.

Kirjaudu Varma Asiointiin