Siirry sisältöön

YEL ulkomaantyössä

YEL-vakuuttamisen ja koko sosiaaliturvasi kannalta ratkaisevaa on se, missä maassa työskentelet ja missä asut. Yrittäjänä kuulut pääsääntöisesti työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Näin ollen, kun siirryt työskentelemään yrittäjänä ulkomaille esim. etätyöhön, siirryt myös pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvaan ja maksat lakisääteiset sosiaaliturvamaksut kyseessä olevaan maahan.

Jos työskentelet yrittäjänä tilapäisesti ulkomailla, voi YEL-vakuutus olla voimassa rajoitetusti, mikäli kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kuulut YEL-vakuutuksen piiriin myös tilanteissa, joissa harjoitat yrittäjätoimintaasi samanaikaisesti Suomen lisäksi toisessa tai useammassa EU/ETA-maassa ja olet saanut Eläketurvakeskukselta päätöksen siitä, että sinuun sovelletaan Suomen sosiaaliturvaa.

Yrittäjätoiminta Suomessa, koti ulkomailla

EU-/ETA-maiden ja Sveitsin alueella yrittäjätoimintaa harjoittavana yrittäjänä kuulut vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan ja maksat lakisääteiset maksut vain yhteen maahan. Pääsääntöisesti sinuun sovelletaan työskentelymaan sosiaaliturvaa. Jos työskentelet vain Suomessa, vakuutetaan sinut YEL:n mukaan, vaikka et asuisi täällä.

Jos asut EU-/ETA-alueen ulkopuolella ja vaikka harjoittaisit yrittäjätoimintaa vain Suomessa, et voi kuulua YEL-vakuutuksen piiriin, koska et täytä asumisedellytystä.

Esimerkkejä

  • Jos asut Ruotsissa, mutta teet kaiken yrittäjätoimintaan liittyvän työn Suomessa, kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja saat eläketurvan sekä esimerkiksi oikeuden päivärahaetuuksiin YEL-vakuutuksen perusteella. Hae Kela-korttia Kelan verkkosivuilta.
  • Jos asut Venäjällä, mutta työskentelet yrittäjänä Suomessa, et kuulu YEL-vakuutuksen piiriin, koska et täytä laissa säädettyä edellytystä Suomessa asumisesta.

Tilapäinen yrittäjätoiminta ulkomailla

Jos lähdet tilapäisesti ulkomaille harjoittamaan yrittäjätoimintaa, voit kuulua YEL:n piiriin joko kansallisen lain tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella. Se, kuinka kauan voit pitää YEL-vakuutuksesi voimassa, riippuu siitä mihin maahan ja kuinka pitkäksi aikaa olet lähdössä. Sinua voidaan pitää lähetettynä yrittäjänä, jos olet harjoittanut YEL:n alaista yrittäjätoimintaa Suomessa vähintään 4 kuukauden ajan ennen tilapäistä ulkomaantyöskentelyä.

Jos lähdet tilapäisesti harjoittamaan yrittäjätoimintaa toiseen EU-/ETA-maahan tai Sveitsiin, voit kuulua poikkeusluvalla Suomen sosiaaliturvaan enintään 5 vuoden ajan, jolloin maksat kaikki lakisääteiset maksut vain Suomeen. Sinun tulee hakea päätöstä (A1-todistus) Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.

Jos lähdet korkeintaan vuodeksi harjoittamaan yrittäjätoimintaa USA:han, voit saada hakemuksesta todistuksen FI/USA 1A, jolloin maksat eläkevakuutusmaksut vain Suomeen. Hae todistusta Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.

Vastaavasti jos lähdet korkeintaan vuodeksi Chileen tai Israeliin, voit saada Eläketurvakeskukselta poikkeusluvan Suomen sosiaaliturvassa pysymiseksi. Todistuksen perusteella maksat eläkevakuutusmaksut ainoastaan Suomeen. Muu sosiaaliturvasi määräytyy paikallisen lainsäädännön perusteella. Ole yhteydessä myös Kelaan heidän verkkosivuillaan ja ilmoita lyhyestäkin oleskelusta tai työskentelystä ulkomailla.

Etelä-Korean, Intian ja Kiinan sosiaaliturvasopimusten perusteella voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan lähetettynä yrittäjänä 5 vuoden ajan. Intian sosiaaliturvasopimuksen mukaan yrittäjä voi kuulua 5 vuoden jälkeen poikkeusluvalla Suomen sosiaaliturvaan vielä seuraavat 3 vuotta lähetettynä yrittäjänä. Myös Etelä-Korean ja Kiinan sopimukset mahdollistavat poikkeusluvan hakemisen ja saamisen tietyillä edellytyksillä viiden lähettämisvuoden jälkeen.

Jos lähdet tilapäisesti mihin tahansa muuhun maahan, sosiaaliturvasopimusmaista mukaan lukien Australia ja Kanada/Quebec, voit pitää YEL-vakuutuksesi voimassa ulkomaantyön ajan, mikäli palaat Suomeen vuoden kuluessa ulkomaankomennuksen alkamisesta. Tällöin voit kuitenkin olla velvollinen eläkevakuuttamaan yrittäjätoimintasi myös paikallisen lainsäädännön mukaan. Lisäksi asumisperusteinen sosiaaliturvasi ratkaistaan erikseen Kelan toimesta.

Huomioitavaa
Jos et hae tai sinulle ei myönnetä lähetetyn yrittäjän todistusta sellaiseen maahan, johon todistus on myönnettävissä, päätetään YEL-vakuutuksesi viimeiseen työskentelypäivääsi Suomessa. Jos ulkomaantyöskentelysi muussa maassa pitkittyy yli vuodeksi, päätetään YEL-vakuutuksesi viimeiseen työskentelypäivääsi Suomessa. Näissä tilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Työsuhde yrittäjätoiminnan rinnalla

Jos työskentelet samanaikaisesti myös työntekijänä toisessa tai useammassa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, olet velvollinen hankkimaan päätöksen (A1-todistus) siitä, minkä maan sosiaaliturvaa sinuun sovelletaan kaikesta työskentelystäsi, mukaan lukien yrittäjätoimintasi. Maksat lakisääteiset maksut vain todistuksen antaneeseen maahan.

Esimerkkejä

  • Jos työskentelet Virossa ja olet osakeyhtiön osakas, vakuutetaan sinut Viron sosiaaliturvalainsäädännön mukaan työntekijänä. Tällöin maksat lakisääteiset maksut Viroon myös Suomessa harjoittamastasi yrittäjätoiminnasta. Hae A1-todistusta asuinmaasi laitokselta. Virossa eesti.ee verkkosivuilta.
  • Jos asut Suomessa ja olet Suomessa harjoittamasi yrittäjätoiminnan rinnalla samanaikaisesti työsuhteessa ruotsalaiseen työnantajaan ja teet kyseessä olevan työn Ruotsissa, tulee sinun maksaa yrittäjätoiminnastasi Ruotsin lakisääteiset sosiaaliturvamaksut Ruotsin verottajalle.

Samanaikainen yrittäjätoiminta Suomessa ja toisessa maassa

EU- ja ETA-alueella tai Sveitsissä: Kuulut asuinmaasi sosiaaliturvaan, jos huomattava osa toiminnastasi tapahtuu siellä. Huomattavana osana pidetään 25 prosentin osuutta muun muassa työajasta, tuloista, liikevaihdosta tai palvelujen määrästä. Jos huomattavan osan kriteerit eivät täyty, vakuutetaan sinut maassa, jossa yrityksesi keskuspaikka sijaitsee.

Kun harjoitat yrittäjätoimintaa useamman EU- ja ETA-maan alueella, tarvitset päätöksen (A1) siitä, minkä maan sosiaaliturvaa sinuun sovelletaan. Jos Eläketurvakeskus myöntää sinulle A1-todistuksen, kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja eläketurvasi karttuu kaikesta EU-alueella tapahtuvasta yrittäjätoiminnasta YEL-vakuutuksen perusteella. Voit hakea A1-todistusta Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla.

USA:ssa: Suomessa asuvana yrittäjänä vakuutat koko yrittäjätoimintasi YEL:in mukaan, kun toimit yrittäjänä sekä Suomessa että USA:ssa. Sinun tulee hakea todistus Suomen sosiaaliturvassa pysymisestä Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta (FI/USA 1A). Todistuksen perusteella maksat eläkevakuutusmaksut ainoastaan Suomeen.

Kanadassa/Quebecissä: Jos harjoitat yrittäjätoimintaasi Suomen lisäksi Kanadassa tai Quebecissä ja asut Suomessa, voit vakuuttaa YEL:n mukaan vain Suomessa tekemäsi yrittäjätyön. Voit hakea todistuksen Suomen sosiaaliturvassa pysymisestä (FI/CAN) Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.

Intiassa: Jos asut Suomessa ja harjoitat samaa yritystoimintaa sekä Suomessa että Intiassa, vakuutat YEL:n mukaan koko yrittäjätoimintasi. Sinun tulee hakea todistus Suomen sosiaaliturvassa pysymisestä Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta. Muu sosiaaliturvasi määräytyy paikallisen lainsäädännön perusteella.

Muiden maiden osalta vakuutat YEL:in mukaan vain Suomessa harjoittamasi yrittäjätoiminnan, jos asut Suomessa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Asiantuntijamme palvelevat sinua numerossa 010 192 091. Voit myös lähettää meille sähköpostia.

Lisätietoja saat myös

  • Eläketurvakeskuksesta puh. 029 411 2110 sekä
  • Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta (KV-keskus) puh. 020 634 0200
var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();