Varman kiinteistöt

Varma on merkittävä suomalainen kiinteistösijoittaja

Varman kiinteistösijoituksiin kuuluu suorien kiinteistösijoitusten lisäksi kotimaisia ja kansainvälisiä kiinteistörahastoja. Lisäksi meille on tärkeää hyvien ja laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjoaminen etenkin hyvien liikenneyhteyksien ääreltä kasvukeskuksissa.

Varma on omalla pääomalla toimivana kiinteistösijoittajana tehnyt merkittäviä kiinteistöinvestointeja ja jatkossakin kehittää aktiivisesti omaa kiinteistökantaansa ja jalostaa sitä esimerkiksi asuinkäyttöön. Näillä toimilla olemme keskeisesti mukana tukemassa kotimaista elinkeinoelämää ja Suomessa tehtävää työtä.

Varman suorat kiinteistösijoitukset sijaitsevat Suomessa. Omaisuus on hajautettu sekä tilatyypeittäin että maantieteellisesti. Salkku sisältää vuokra-asuntojen lisäksi kaikkia toimitilatyyppejä. Suurin paino on toimisto- ja liiketiloilla.

Kiinteistösijoitusten arvo 31.12.2017

Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto
yhteensä 1-12/2017
Suoraan omistetun kiinteistö-
omaisuuden markkina-arvo 31.12.2017

     3 602 milj. €

  4,9 %

        2 797  milj. €

Rakenteilla uusia asuntoja 
pääkaupunkiseudulle 31.12.2017
Suoraan omistetun toimitilasalkun
vajaakäyttöaste 31.12.2017
Varman vuokra-asunnot 31.12.2017

           120 kpl

              7 %

          4053 kpl

Vastuullisuus ja energiansäästö

Varma on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja yksi Suomen suurimmista yksityisistä kiinteistösijoittajista. Olemme sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment", PRI ), jonka lisäksi toimintaamme ohjaa Varman omat vastuullisen sijoittamisen käytännöt. Vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Varma liittyi vuonna 2011 ensimmäisten joukossa Kansalliseen toimitilojen energiatehokkuussopimukseen ja sitoutui 6 %:n energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä. Asetettu tavoite saavutettiin jo kesällä 2015 ja keinoja säästön kasvattamiseksi kehitetään edelleen. Asuntojen osalta tavoittelemme myös vähintään 1 %:n vuotuista energiansäästöä.

Vuosien 2011-2015 säästötoimilla on pienennetty Varman kiinteistöjen hiilijalanjälkeä 3 000 hiilidioksiditonnilla. Säästötoimissa on keskitytty mm. valaistuksen, ilmanvaihdon ja lämmönohjauksen säätöön. Noin 70 Varman omistamaan kiinteistöön on tehty yli 400 energiansäästötoimenpidettä, joilla saavutetaan noin 0,7 miljoonan euron vuosisäästöt. Se vastaa lähes 600 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista energiankulutusta. Varma kokeilee myös uusiutuvan energian käyttöä aurinkopaneelien avulla.

Varma on sitoutunut huomioimaan vastuullisuuden osana sijoitustoimintaansa. Tämä tukee sekä Varman tavoitetta ensiluokkaisesta sijoitusosaamisesta että asemaa pitkäaikaisena eläkesijoittajana. Varma on mm. selvittänyt sijoitustensa hiilijalanjäljen ja julkaissut ilmastopolitiikan, jossa kerromme, miten kehitämme salkkuamme vähähiilisemmäksi.

Vastuullisuus tulee esiin kiinteistöliiketoiminnan jokaisella osa-alueella: vuokraus- ja ylläpitotoiminnassa, kiinteistöinvestoinneissa ja rakentamisessa. Tavoitteenamme on mm. hillitä ilmastonmuutosta pienentämällä suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälkeä 15 % vuoteen 2020 mennessä.

Kansainväliset sijoitukset

Kansainvälisten ja kotimaisten rahastomuotoisten kiinteistösijoitusten arvo oli 31.12.2017 yhteensä 805 miljoonaa euroa ja tuotto 1.1.-31.12.2017 oli 12 %. Kansainvälisten rahastomuotoisten sijoitusten arvo oli 664 miljoonaa euroa. Valtaosa kaikista kiinteistösijoituksistamme, lähes 80 %, kohdistuu Suomeen.

Pääosa kansainvälisistä sijoituksistamme tapahtuu hajautettujen kiinteistörahastojen kautta. Näitä täydennämme mm. kohdekohtaisilla rahastoilla ja yhteissijoituksilla. Kansainvälisissä sijoituksissa olemme painottaneet Euroopan isoimpia kiinteistömarkkinoita Britanniaa, Ranskaa ja Saksaa sekä Ruotsia.

Esimerkkejä sijoituksistamme:

  • Skärholmen Centrum www.skhlm.se yhdessä Grosvenorin kanssa: Skärholmen Centrum on yksi Ruotsin suurimmista kauppakeskuksista ja sijaitsee Tukholman eteläpuolella. Vuokrattava pinta-ala on noin 100 000 m² ja siellä on noin 175 liikettä. Kauppakeskuksessa käy vuosittain yli 14 miljoonaa asiakasta. 
  • TaunusTurm www.taunusturm.de/en yhdessä TishmanSpeyerin kanssa: TaunusTurm on Saksassa Frankfurtin ydinkeskustassa sijaitseva 40-kerroksinen vuonna 2014 valmistunut toimistokiinteistö. Kiinteistössä on noin vuokrattavaa toimisto- ja liiketilaa sekä asuntoja noin 65 400 m2 ja sille on myönnetty LEED Platinum ympäristösertifikaatti.
  • Audley Court www.audleyretirement.co.uk yhdessä Moorfieldin kanssa: Audley kehittää ja operoi retirement village –tyyppisiä laadukkaita senioriasuntoja Iso-Britanniassa.

Kansainvälisten ja kotimaisten rahastomuotoisten kiinteistösijoitusten arvo oli 31.12.2017 yhteensä 805 miljoonaa euroa ja tuotto Q1-Q4/17 aikana
12 %.