Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023
Varmalla on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva vastuu eläkevarojen hoitamisesta, asiakkaistamme, varmalaisista ja yhteisestä ympäristöstämme. Rakennamme maailmaa, joka on kestävä myös tuleville sukupolville.

Vuosi lukuina

  • Sijoitusten tuotto: 6,0 %
  • Sijoitusten arvo: 59,1 mrd. €
  • Vakavaraisuuspääoma: 14,0 mrd. €
  • Maksoimme eläkkeitä: 7,1 mrd. €

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023

Lue Varman keskeisistä tuloksista ja vastuullisista teoista.

Hyvä sijoitusvuosi vaimeassa talousympäristössä

Vuosi 2023 oli talouden näkökulmasta ristiriitainen. Vaikka inflaatio ja korkotaso tasaantuivat, tunnelmat Suomen taloudessa pysyivät apeina. Myös sijoitusvuosi oli kaksijakoinen, sillä sijoitussalkun sisällä oli poikkeuksellisen suuria eroja. Vaikka sijoitusvuoteen mahtui heilahteluitakin mukaan, suunta oli nousujohteinen. Varman perustehtävä on eläkkeiden ja eläkkeenmaksun turvaaminen, mistä pidämme kiinni kaikissa markkinaolosuhteissa. Vakavaraisuutemme säilyi koko vuoden turvaavalla tasolla.

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteenamme on hoitaa asiakkaidemme eläketurvaa vastuullisesti, vaalia vahvaa vakavaraisuutta, toimia tehokkaasti sekä taata vakuutusmaksutulon positiivinen kehitys.

  • 90 prosenttia uusista eläkkeensaajista sai eläkkeen maksuun eläkeoikeuden alkamiskuukautena.
  • Varma on vakavaraisin työeläkeyhtiö. Vakavaraisuutemme säilyi koko vuoden hyvällä tasolla.
  • Hoidamme työeläketurvaa tehokkaasti. Toimintamme hoitokustannukset suhteutettuna vakuutettujen TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummaan olivat 0,34 prosenttia.
  • Vakuutusmaksutulon pohjana oleva palkkasumma kasvoi viisi prosenttia. Vakuutusmaksutuloa saimme 6,5 miljardia euroa.

Lue lisää tavoitteista ja tuloksista

Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Rakennamme vastuullisuustyöllämme parempaa maailmaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Vastuullisuus tarkoittaa meille ennen kaikkea eläkevaroista ja eläkkeiden maksamisesta huolehtimista, vastuullisuuden ohjaamaa sijoitustoimintaa sekä kestävän työelämän edistämistä.

Eläkkeet oikein ja ajallaan

Käsittelemme eläkehakemukset nopeasti. Vanhuuseläkepäätöksen meiltä saa keskimäärin kolmessa päivässä.

Oman toiminnan ja arvoketjun vastuullisuus

Otamme huomioon toimintamme vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan koko arvoketjussa.

Vastuu ympäristöstä

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi keskeisistä vastuullisuustavoitteistamme. Vuonna 2023 saimme hyväksynnän tieteeseen perustuville kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteille ensimmäisenä suomalaisena työeläkeyhtiönä.

Tuemme työkykyä

Edistämme kestävää työelämää ja autamme asiakkaitamme työkyvyttömyysriskin ennakoinnissa ja hallinnassa.

Vastuu varmalaisista

Vastuu varmalaisista tarkoittaa meille työkyvystä huolehtimista, joustavaa ja modernia työkulttuuria, jatkuvaa osaamisen kehittämistä, kannustavaa palkitsemista ja yhdenvertaista kohtelua.