Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Vuosi- ja yritysvastuuraportti 2021
Varmalla on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva vastuu eläkevarojen hoitamisesta, asiakkaistamme, varmalaisista ja yhteisestä ympäristöstämme. Rakennamme maailmaa, joka on kestävä myös tuleville sukupolville.

Vuosi lukuina

  • Sijoitusten tuotto: 18,5 %
  • Sijoitusten arvo: 59,0 mrd. €
  • Vakavaraisuus: 16,9 mrd. €
  • Tehokkuus: 62 %

Vuosi- ja yritysvastuuraportti 2021

Lue Varman keskeisistä tuloksista ja vastuullisista teoista.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Risto Murto kertoo Varman vuodesta 2021.

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteenamme on hoitaa asiakkaidemme eläketurvaa laadukkaasti, vaalia vahvaa vakavaraisuutta, toimia tehokkaasti sekä taata vakuutusmaksutulon positiivinen kehitys.

  • Lähes 90 prosenttia uusista eläkkeensaajista sai eläkkeen maksuun eläkeoikeuden alkamiskuukautena.
  • Varman vakavaraisuuspääoma nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Varma on vakavaraisin työeläkeyhtiö.
  • Hoidamme työeläketurvaa tehokkaasti. Käytimme liikekuluihin varatuista vakuutusmaksuista 62 prosenttia. Varma on tehokkain työeläkeyhtiö.
  • Vakuutusmaksutulon pohjana oleva palkkasumma kasvoi asiakasyritysten hyvän kehityksen ansiosta.

Lue lisää tavoitteista ja tuloksista

Tulevien sukupolvien asialla

Tänään tehtävillä päätöksillä rakennetaan tulevaisuuden maailmaa. Siksi vastuullisuustyössämme korostuvat ilmastonmuutoksen hillintä ja hyvän työelämän kehittäminen.

Eläkepäätös 5 päivässä

Käsittelemme eläkehakemukset nopeasti. Vanhuuseläkepäätöksen meiltä saa keskimäärin viidessä päivässä.

Työkyvyttömyysriskin hallinnan vaikuttava asiantuntija

Opastamme asiakasyrityksiämme riskien tunnistamisessa ja oikeanlaisten toimenpiteiden valinnassa.

Vastuu varmalaisista

Varmalaisten tyytyväisyyttä ja omistautuneisuutta mittaava PeoplePower-indeksi pysyi korkealla tasolla. Saimme neljättä kertaa Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen.

Hiilineutraali sijoitussalkku 2035

Olemme päästöjen vähentämisessä ilmastopolitiikkamme tavoitteiden mukaisessa vauhdissa.

Sijoitusten ilmastoriskit

Raportoimme ilmastoriskeistämme TCFD-suositusten mukaisesti.