Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022
Varmalla on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva vastuu eläkevarojen hoitamisesta, asiakkaistamme, varmalaisista ja yhteisestä ympäristöstämme. Rakennamme maailmaa, joka on kestävä myös tuleville sukupolville.

Vuosi lukuina

  • Sijoitusten tuotto: -4,9 %
  • Sijoitusten arvo: 56,2 mrd. €
  • Vakavaraisuuspääoma: 13,3 mrd. €
  • Tehokkuus: 70 %

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

Lue Varman keskeisistä tuloksista ja vastuullisista teoista.

Maailman myllertäessä keskityimme turvaamaan eläkkeet

Vuosi 2022 jää historiaan vuotena, joka nosti geopolitiikkaan ja turvallisuuteen liittyvät teemat uudella tavalla esille. Varmalle tämä merkitsi vuotta, jolloin oli entistä tärkeämpää keskittyä perustehtäväämme, eläkkeiden turvaamiseen.

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteenamme on hoitaa asiakkaidemme eläketurvaa laadukkaasti, vaalia vahvaa vakavaraisuutta, toimia tehokkaasti sekä taata vakuutusmaksutulon positiivinen kehitys.

  • 90 prosenttia uusista eläkkeensaajista sai eläkkeen maksuun eläkeoikeuden alkamiskuukautena.
  • Varma on vakavaraisin työeläkeyhtiö. Vakavaraisuutemme säilyi haastavassa sijoitusympäristössä turvaavalla tasolla koko vuoden.
  • Hoidamme työeläketurvaa tehokkaasti. Käytimme liikekuluihin varatuista vakuutusmaksuista 70 prosenttia.
  • Vakuutusmaksutulon pohjana oleva palkkasumma kasvoi seitsemän prosenttia. Vakuutusmaksutuloa saimme 6,1 miljardia euroa. 

Lue lisää tavoitteista ja tuloksista

Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Rakennamme vastuullisuustyöllämme parempaa maailmaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Vastuullisuus tarkoittaa meille ennen kaikkea eläkevaroista ja eläkkeiden maksamisesta huolehtimista, vastuullisuuden ohjaamaa sijoitustoimintaa sekä kestävän työelämän edistämistä.

Eläkkeet oikein ja ajallaan

Käsittelemme eläkehakemukset nopeasti. Vanhuuseläkepäätöksen meiltä saa keskimäärin viidessä päivässä.

Oman toiminnan ja arvoketjun vastuullisuus

Otamme huomioon toimintamme vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Hiilineutraali sijoitussalkku 2035

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi keskeisistä vastuullisuustavoitteistamme. Vuonna 2022 kiristimme ilmastotavoitteitamme.

Tuemme työkykyä

Edistämme kestävää työelämää ja autamme asiakkaitamme työkyvyttömyysriskin ennakoinnissa ja hallinnassa.

Vastuu varmalaisista

Vastuu varmalaisista tarkoittaa meille joustavaa ja modernia työkulttuuria, jatkuvaa osaamisen kehittämistä, kannustavaa palkitsemista, yhdenvertaista kohtelua ja työkyvystä huolehtimista.