Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen on osa Varman vastuullista toimintaa

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan avulla varmistamme tietojen luottamuksellisuuden, suojaamme henkilötietoja niitä vahingoittavalta käytöltä ja estämme henkilötietojen oikeudettoman saamisen.

Tietoturva sisältää kaikki hallinnolliset toimenpiteet ja tekniset ratkaisut, joilla suojaamme henkilöitä koskevia ja muita luottamuksellisia tietoja. Tietoturvallisuuden avulla varmistamme, että tiedot ovat vain niiden käytössä, joilla on niihin oikeus, silloin kun he niitä tarvitsevat, ja että tieto on oikeassa muodossa eikä se ole matkan varrella muuttunut.

Varman toimintaa säätelee EU-tietosuoja-asetus (GDPR), jota täydentää kansallinen tietosuojalaki. Tietosuojasäännöksiä on lisäksi esimerkiksi julkisuuslaissa ja työeläkelaeissa.

 

Tietosuoja

Tietoturva

Henkilötietojesi käsittely Varmassa