Automaattinen päätöksenteko

Automaattinen päätöksenteko ja uuden lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen

Eduskunta hyväksyi 23.2.2023 hallituksen esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi. Uudistus mahdollistaa hallintoasian ratkaisemisen automaattisesti siltä osin kuin ratkaiseminen ei edellytä kyseistä asiaa koskevaa tapauskohtaista harkintaa.

Laki tulee voimaan 1.5.2023 alkaen, mutta siihen sisältyy 18 kuukauden siirtymäaika. Siirtymäaika koskee sellaisia automaattisia ratkaisumenettelyjä, jotka ovat olleet käytössä ennen lain voimaantuloa. Siirtymäsääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että myös näiden ratkaisujen osalta oikeusturva ja hyvä hallinto toteutuvat siirtymäajan jälkeen.

Automaattinen päätöksenteko Varmassa

Varman nykyinen automaattinen päätöksenteko itsessään on uuden sääntelyn mukaista, mutta tulemme siirtymäaikana toteuttamaan mm. Varman jo käytössä olevan automaattisen päätöksenteon dokumentaation ja siihen liittyvät informointivelvoitteet.

Kun Varma ottaa käyttöön lain voimaantulon 1.5.2023 jälkeen uusia automaattisia ratkaisumenettelyjä, lain edellyttämä käyttöönottopäätös, dokumentaatio ja muut toimet tehdään aina käyttöönoton yhteydessä. Näiden voimaantulon jälkeisten automaattisten päätösten käyttöönotto julkaistaan heti lain edellyttämällä tavalla tällä sivustolla.

Ennen lain voimaantuloa käyttöön otettu automaattinen päätöksenteko ja vaadittava informaatio liitetään sivuille siirtymäajan kestäessä.