Alla har rätt till en trygg framtid

Års- och företagsansvarsrapport 2021
Varmas ansvar för pensionsmedlen, våra kunder, vår personal och vår gemensamma miljö sträcker sig långt in i framtiden. Vi vill bygga upp en hållbar värld för framtida generationer.

Året i siffror

  • Avkastning på placeringar: 18,5 %
  • Placeringarnas värde: 59,0 md €
  • Solvens: 16,9 md €
  • Effektivitet: 62 %

Års- och företagsansvarsrapport 2021

Läs mer om Varmas resultat och hållbarhetsarbete (på finska).

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktör Risto Murto berättar om Varmas år 2021.

Mål och resultat

Vårt mål är att ta hand om våra kunders pensionsskydd på ett högklassigt sätt, värna om Varmas solvens, bedriva en effektiv verksamhet samt säkerställa en positiv utveckling för premieinkomsten.

  • Nästan 90 procent av alla nya pensionstagare fick sin pension utbetald samma månad som pensionen började.
  • Varmas solvenskapital steg till den högsta nivån någonsin. Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget.
  • Vi tar hand om pensionsskyddet på ett effektivt sätt. Vi använde 62 procent av försäkringsavgifterna som reserverats för omkostnader. Varma är det effektivaste arbetspensionsbolaget.
  • Lönesumman som ligger till grund för premieinkomsten ökade tack vare en positiv utveckling bland kundföretagen.

Läs mer om våra mål och resultat (på finska)

Ansvar för kommande generationer

Besluten vi fattar i dag bygger upp framtidens värld. Därför fokuserar vårt hållbarhetsarbete på kampen mot klimatförändringarna och på utveckling av ett bättre arbetsliv.

Pensionsbeslut på 5 dagar

Vi behandlar pensionsansökningarna snabbt. Det tar i genomsnitt fem dagar att få sitt ålderspensionsbeslut från Varma.

Experter på att förebygga risker för arbetsoförmåga

Vi handleder våra kundföretag i att identifiera risker och välja rätt typ av åtgärder.

Ansvar för Varmas anställda

PeoplePower-indexet som mäter arbetstillfredsställelsen och personalens engagemang låg kvar på en hög nivå. Vi fick för fjärde gången erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser.

Koldioxidneutral placeringsportfölj 2035

Aktieplaceringarnas utsläpp har minskat i linje med målen i vår klimatpolicy.

Placeringarnas klimatrisker

Vi rapporterar om våra klimatrisker i enlighet med TCFD:s rekommendationer.