Alla har rätt till en trygg framtid

Års- och företagsansvarsrapport 2022
Varmas ansvar för pensionsmedlen, våra kunder, vår personal och vår gemensamma miljö sträcker sig långt in i framtiden. Vi vill bygga upp en hållbar värld för framtida generationer.

Året i siffror

  • Avkastning på placeringar: -4,9 %
  • Placeringarnas värde: 56,2 md €
  • Solvens: 13,3 md €
  • Effektivitet: 70 %

Års- och företagsansvarsrapport 2022

Läs mer om Varmas resultat och hållbarhetsarbete (på finska).

I en turbulent värld fokuserade vi på att trygga pensionerna

År 2022 kommer att gå till historien som det år när teman relaterade till geopolitik och säkerhet lyftes fram på ett nytt sätt. För oss på Varma blev det ännu viktigare att fokusera på vårt grundläggande uppdrag – att trygga pensionerna.

Mål och resultat

Vårt mål är att ta hand om våra kunders pensionsskydd på ett högklassigt sätt, värna om Varmas solvens, bedriva en effektiv verksamhet samt säkerställa en positiv utveckling för premieinkomsten.

  • Hela 90 procent av alla nya pensionstagare fick sin pension utbetald samma månad som pensionen började.
  • Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget. Varmas solvens låg på en betryggande nivå genom hela året trots en utmanande placeringsmiljö.
  • Vi tar hand om pensionsskyddet på ett effektivt sätt. Vi använde 70 procent av försäkringsavgifterna som reserverats för omkostnader.
  • Lönesumman som ligger till grund för premieinkomsten ökade med sju procent. Varma fick 6,1 miljarder euro i premieinkomst. 

Läs mer om våra mål och resultat (på finska)

Alla har rätt till en trygg framtid

Vi bygger en bättre värld för nuvarande och framtida generationer genom vårt hållbarhetsarbete. För Varma innebär ansvarsfull affärsverksamhet framför allt att värna om pensionsskyddet och utbetalningen av pensioner, ansvarsfull placeringsverksamhet och att främja ett hållbart arbetsliv.

Rätt pensioner vid rätt tidpunkt

Vi behandlar pensionsansökningarna snabbt. Det tar i genomsnitt fem dagar att få sitt ålderspensionsbeslut från Varma.

Företagsansvar i Varmas egen verksamhet och värdekedja

Vi beaktar hur vår verksamhet påverkar miljön och samhället.

Koldioxidneutral placeringsportfölj 2035

Att motarbeta klimatförändringarna är ett av vårt viktigaste hållbarhetsmål. År 2022 skärpte vi våra miljömål.

Vi stöder arbetsförmågan

Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv och hjälper våra kunder att förebygga och hantera risker för arbetsoförmåga.

Ansvar för Varmas anställda

För oss innebär vårt ansvar för Varmas anställda en flexibel och modern arbetskultur som inkluderar kontinuerlig kompetensutveckling, uppmuntrande belöningar, likabehandling och stöd för arbetsförmågan.