Yrittäjän eläkelaki uudistui - mikä lopulta muuttui?

1.1.2023 voimaan tullut yrittäjän eläkelain (YEL) muutos on puhuttanut ja herättänyt paljon kysymyksiä lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa aina viime kesästä lähtien, jolloin sosiaali- ja terveysministeriö jätti eduskunnalle esityksen lain muuttamisesta. Lakimuutoksen taustalla oli Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoite selvittää keinoja yrittäjän eläke- ja muun sosiaaliturvan parantamiseksi.

Voimaan astunut lakimuutos on samalla sekä pieni että suuri. YEL-vakuutuksen perusta on yhä YEL-työtulo, jonka tulee vastata sitä palkkaa, jonka yrittäjä olisi velvollinen maksamaan tekemästään työstä ulkopuoliselle, yhtä kokeneelle henkilölle. Tältä osin ei siis mitään uutta sitten vuoden 1970.


Lakimuutos kiteytyy tiivistetysti kolmeen kohtaan:

1. YEL-työtulo vahvistetaan kokonaisharkinnan perusteella

YEL-työtulon lainmukaisen tason lähtökohtana on 1.1.2023 alkaen toimialan mediaanipalkka. Työtulo vahvistetaan kuitenkin kokonaisharkinnan perusteella. Harkinnassa huomioidaan kaikki työpanoksen arvoon vaikuttavat seikat kuten esim. yrittäjätoiminnan laajuus ja yrittäjätoiminnan koko- tai osa-aikaisuus.

Työtulon määrittämisen apuna yrittäjien käytössä on työtulolaskuri, joka antaa yrittäjälle toimialan ja liikevaihdon perusteella suosituksen työtulosta sekä sen vaihteluvälistä. Yrittäjä voi itse valita itselleen parhaiten sopivan työtulon vaihteluvälin sisältä ilman erityisiä perusteluja. Lähtökohtaisesti yrittäjälle, jonka yrityksen liikevaihto on toimialan mediaania matalampi, suositellaan toimialan mediaanipalkkaa pienempää työtuloa. Jos yrittäjä hakee työtuloa vaihteluvälin ulkopuolelta, häneltä tarvitaan enemmän tietoja työtulon vahvistamisen tueksi.

2. Päätöksen perusteleminen

Työeläkeyhtiöillä on jatkossa aina velvollisuus perustella YEL-vakuutuksen työtuloa koskevat päätökset. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovellettavat säännökset. Käytännössä ratkaisuun vaikuttavia seikkoja ovat mm. yrittäjän hakemuksella ilmoittamat tiedot ja muut käytettävissä olevat tiedot yrittäjän yritystoiminnan laajuudesta sekä toimialan mediaanipalkka.

3. Määräajoin tehtävät tarkistukset

Suurin muutos on työeläkeyhtiöiden velvollisuus tarkistaa yrittäjien työtulot kolmen vuoden välein, jotta YEL-työtulo vastaa paremmin yrittäjän työskentelyssä tapahtuneita muutoksia.

Työtulojen tarkistukset alkavat tänä vuonna kesän korvalla samanaikaisesti kaikissa työeläkeyhtiöissä. Ne kohdistuvat ensimmäisinä yrittäjiin, joiden YEL-työtuloon ei ole tehty olennaista muutosta viimeisen kolmen vuoden aikana ja joiden työtulo on alle 15 000 euroa.

Jos yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulo on käytettävissä olevilla tiedoilla liian matala, korotetaan YEL-työtuloa vuosina 2023–2028 tehtävissä kahdessa ensimmäisessä tarkistuksessa kerralla enintään 4 000 eurolla. 4 000 euron maksimikorotusta ei kuitenkaan sovelleta, jos YEL-vakuutus on alkanut 1.1.2023 tai sen jälkeen tai YEL-työtuloa on muutettu yrittäjän aloitteesta 31.12.2022 jälkeen. Jos työtulo muuttuisi tarkistuksen johdosta enintään 5 prosenttia, YEL-työtuloa ei muuteta.

Esimerkkejä

Simo Sähköasentaja

Aloittanut yrittäjätoiminnan vuonna 2021 ja hakenut muutosta YEL-vakuutuksensa työtuloon 1.1.2023 alkaen. Koska Simon YEL-vakuutus on vahvistettu viimeksi 31.12.2022 jälkeen, tarkistaa työeläkeyhtiö Simon työtulon vuonna 2026. Koska Simon YEL-vakuutuksen työtulo on vahvistettu lain voimaantulon jälkeen, vuonna 2026 tehtävässä tarkistuksessa mahdolliseen YEL-työtulo korotukseen ei sovelleta 4 000 euron rajaa.

Hilma Hitsaaja

Aloittanut yrittäjätoiminnan osa-aikaisesti vuonna 2015. Voimassa oleva YEL-työtulo on alle 15 000 euroa, eikä sitä ole muutettu viimeisen kolmen vuoden aikana, joten Hilman työtulo tarkistetaan eläkeyhtiön aloitteesta vuonna 2023.
Yrittäjätoiminnasta saatujen tietojen mukaan Hilman yrittäjätoiminta on laajentunut huomattavasti vuosien kuluessa ja YEL-työtulon tulisi olla noin 35 000 euroa. Hilman työtuloa korotetaan 4 000 eurolla vuonna 2023 tehtävässä ensimmäisessä tarkistuksessa.
Hilmalla on milloin vain mahdollisuus hakea työtulon muuttamista työpanostaan vastaavalle tasolle.

Ilkka Insinööri

YEL-vakuutuksen työtulo on 26 000 euroa ja YEL-vakuutus on ollut voimassa vuodesta 2000 alkaen. Koska YEL-vakuutuksen työtulo on yli 25 000 euroa, eikä Ilkka hae muutosta YEL-työtuloonsa, Ilkan työtulo tarkistetaan työeläkeyhtiön toimesta vuonna 2025. Yrittäjätoiminnasta saatujen tietojen mukaan Ilkan YEL-työtulon tulisi olla 37 500 euroa, mutta se voi vaihdella 26 250 ja 48 750 euron välillä. Koska Ilkan työtulo muuttuisi alle 5 prosenttia (26 000 vs. 26 250 euroa), Ilkan YEL-vakuutuksen työtuloa ei muuteta tarkistuksen johdosta.

 

Lue lisää aiheesta 

Yrittäjän eläkelain (YEL) lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa – muutos selkeyttää työtulon määritystä

YEL-työtulolaskuri helpottaa yrittäjän YEL-työtulon määrittämistä

Katso YEL uudistuu - mikä muuttuu? -webinaari (11.1.2023), jossa kerrotaan kuinka yrittäjän kannattaa toimia ja kuinka asiointi tässäkin asiassa sujuu helposti Varma Asiointi -palvelun kautta.

Tutustu sivuumme Usein kysyttyä YEL-työtulon tarkistuksesta 

 

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä