Varma julkaisi ilmastopolitiikan – tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen eri omaisuusluokissa

Varma on ensimmäisenä suomalaisena työeläkeyhtiönä julkaissut sijoituksiaan ohjaavan ilmastopolitiikan. Se kattaa yhtiön kaikki omaisuusluokat ja linjaa, miten Varma sijoitustoiminnassaan hillitsee ilmastonmuutosta mm. sijoitusten hiilijalanjälkeä keventämällä.

– Kehitämme salkkuamme niin, että sijoituksistamme tulee 2 asteen tavoitteen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että pidemmällä tähtäimellä painotamme sijoituksemme kohteisiin, jotka ovat vähähiilisiä tai joilla on vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävä ilmastostrategia, sanoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Lyhyemmällä aikavälillä Varman tavoitteena on pienentää sijoitustensa hiilijalanjälkeä noteeratuissa osakesijoituksissa 25 %, noteeratuissa yrityslainasijoituksissa 15 % ja kiinteistösijoituksissa 15 % vuoteen 2020 mennessä.

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman vastuullisuustavoitteista.

– Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista ilmiöistä, joihin sijoittajien on varauduttava. Ilmastonmuutoksella on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia nykyisille ja tuleville sukupolville, Reima Rytsölä toteaa.

Ilmastonmuutokseen oma teemasalkku

Varma perustaa ilmastonmuutoksen teemasalkun, johon kootaan sellaisia yrityksiä, joiden liiketoiminta hyötyy ilmastonmuutoksen torjunnasta esimerkiksi teknologiassa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Salkkuun valitaan myös yrityksiä, jotka ovat valmiita muuttamaan omaa toimintaansa vähähiilisemmäksi ja samalla vähäriskisemmäksi.

– Suurena sijoittajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksiin ja kannustaa niitä hiilijalanjäljen pienentämiseen, Reima Rytsölä toteaa.

Kiinteistösijoituksiin aurinkoenergiaa ja ympäristösertifiointeja

Kiinteistöissä hiilijalanjäljen keventäminen vaatii energiatehokkuuden parantamista. Varma on pitkäjänteisesti kehittänyt kiinteistöjensä energiatehokkuutta ja saavutti etuajassa säästötavoitteet toimitilojen energiatehokkuusohjelmassa.

Hiilijalanjälkeä pienennetään jatkossa myös ottamalla kiinteistöissä käyttöön uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntäminen aloitetaan Varman kiinteistöissä jo tänä vuonna.

Varman merkittävimmät rakennukset sertifioidaan pää¬sääntöisesti BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti tavoitteena vähintään Good tai Very Good -luokka vuoteen 2025 mennessä.

Hedge- ja pääomasijoitusrahastoissa Varman tavoitteena on vaikuttaa rahastomanagereihin siten, että vuoteen 2020 mennessä yli puolella rahastopääomasta on linjaus ilmastonmuutoksen suhteen ja ilmastonmuutos integroitu sijoitusprosessiin.

Ilmastotavoitteiden takana huolellinen analyysi

Varman ilmastopoliittiset tavoitteet pohjautuvat laajaan analyysiin, joka aloitettiin syksyllä 2015 ja jonka tavoitteena oli selvittää, miten Varma voisi parhaiten edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Kartoituksen yhteydessä laskettiin Varman sijoitusten hiilijalanjälki, joka kattoi 39 % yhtiön 41,3 miljardin euron salkusta.

Hiilijalanjälkilaskennan tulokset kertovat, että Varman sijoitusten hiilijalanjälki on reilusti vertailuindeksiä kevyempi, mikä osin johtuu siitä, ettei Varman noteeratuissa osakesijoituksissa ole merkittävää painoa hiili-intensiivisillä aloilla.

Lisätietoja:
Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, puh. 010 244 3180 tai etunimi.sukunimi@varma.fi
Katri Viippola, HR:stä, vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja, puh. 0400 129 500 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:
Varman sijoitusten ilmastopolitiikka (pdf)
Esitysaineisto ilmastopolitiikasta
Esitysaineisto Varman sijoitusten hiilijalanjäljestä

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2015 Varman maksutulo oli 4,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2016 lopussa 41,1 miljardia euroa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä