Perhe-eläkkeeseen suunnitteilla uudistuksia

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla perhe-eläketurvaa koskeva lakiesitys, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Lakiesitys etenee alkuvuodesta 2021 eduskunnan käsiteltäväksi. Tavoitteena on uudistaa perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin.

Kuolemantapauksen kohdatessa perhettä lesken ja lasten toimeentuloa turvataan työeläkelakien mukaisella perhe-eläkkeellä. Perhe-eläke voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa lasten ja lapsiperheiden asemaa sekä kohdentaa perhe-eläke-etuuksia uudelleen ottaen huomioon työelämässä, perheiden rakenteissa ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset.

Leskeneläkkeen kestoa rajattaisiin

Jatkossa perhe-eläke turvaisi perheenhuoltajan kuolemaa seuraavan sopeutumisvaiheen toimeentuloa. Leskeneläkkeen kesto rajattaisiin kymmenen vuoden määräajaksi tai kunnes nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista täyttää 18 vuotta.

Leskeneläkkeen määräaikaisuus koskisi vasta uudistuksen jälkeen leskeksi jääneitä, ja silloinkin vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneitä leskiä.

Nykyään työeläkelakien mukaista leskeneläkettä maksetaan lesken kuolemaan saakka, jos leski ei avioidu uudestaan alle 50-vuotiaana.

Myös avopuolisolle leskeneläkettä, lapseneläkkeeseen parannuksia

Oikeus leskeneläkkeeseen tulisi myös samassa taloudessa kuolleen perheenhuoltajan eli edunjättäjän kanssa asuneelle avopuolisolle, jos heillä on yhteinen alaikäinen lapsi. Leskeneläkettä maksettaisiin kunnes yhteinen lapsi täyttäisi 18 vuotta. Yhdessä asumiselta edellytettäisiin vakiintuneisuutta eli sen olisi pitänyt jatkua vähintään viisi vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa.

Avopuolison leskeneläkeoikeus parantaa lapsiperheen taloudellista tilannetta. Nykyään tällaisessa perheessä vain lapseneläke on mahdollinen.

Lapseneläke jatkuisi kaksi vuotta pidempään kuin nykyisin eli kunnes lapsi täyttäisi 20 vuotta. Jos leskeneläkkeen saajaa ei olisi, lesken perhe-eläkeosuus maksettaisiin tietyissä tilanteissa lapselle. Nämä muutokset parantavat huoltajansa menettäneen lapsen taloudellista tilannetta.

Eläketurvan parannukset avopuolisoille ja lapsille toteutettaisiin vuoden 2022 alusta, kun uudistuksen on tarkoitus voimaan.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä