Tilinpäätös 2020: Varman sijoitusten arvo ylitti 50 miljardia ja sijoitukset tuottivat 2,8 prosenttia

Varman sijoitukset tuottivat 2,8 (12,0) prosenttia eli 1,4 miljardia euroa vuonna 2020. Sijoitusten arvo nousi koronavuoden 2020 lopussa 50,2 (48,7) miljardiin euroon.

‒ Varman eläkevarallisuus nousi syvästä koronakriisistä huolimatta: eläkevaroja ei ole koskaan ollut yhtä paljon kuin nyt. Reaalitalouden ja sijoitusmarkkinoiden kannalta erityisen tärkeää oli nopeasti aloitettu voimakas talouden elvytys, sanoo toimitusjohtaja Risto Murto.

Koronapandemia vaikutti alkuvuonna 2020 negatiivisesti Varman sijoitustuottoihin, mutta tuotot palautuivat positiivisiksi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vakavaraisuus säilyi vahvana läpi vuoden ja oli joulukuun lopussa 129,3 (130,8) prosenttia. Myös Varman toiminnan tehokkuus oli erinomaisella tasolla. Vuonna 2020 hoitokustannuksiin käytettiin 78 (86) miljoonaa euroa, joka on 61 (62) prosenttia kulujen kattamiseen tarkoitetuista vakuutusmaksuista. Työeläkeyhtiö on sitä tehokkaampi, mitä pienempi prosenttiluku on.

‒ Suomalaisyritykset selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta odotuksia paremmin. Ennätysnopean rokotekehityksen ansiosta meillä on hyvin todennäköisesti polku ulos talouden koronakriisistä, Risto Murto sanoo.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Varman sijoitukset tuottivat 5,6 prosenttia

Varman sijoitukset tuottivat 2,8 (12,0) prosenttia vuonna 2020. Eri omaisuusluokista eniten tuottivat noteeraamattomat osakkeet 8,6 (16,9) prosenttia, pääomasijoitukset 7,8 (15,1) prosenttia ja julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 6,1 (2,6) prosenttia. Korkosijoitusten tuotto oli 1,9 (4,5) prosenttia ja kiinteistöjen 2,0 (4,1) prosenttia. Muiden sijoitusten tuotto oli -2,0 (4,5) prosenttia, joista hedgerahastojen tuotto -1,0 (5,0) prosenttia.

‒ Vuoden viimeisellä neljänneksellä Varman sijoitukset tuottivat 5,6 prosenttia. Kevään voimakkaan kurssilaskun jälkeen harva olisi uskonut, että sijoitustuotot nousevat vuoden lopussa plussalle. Osakesijoitusten lisäksi myös luottoriskiä sisältävien omaisuuslajien, kuten hedgerahastojen tuotto oli loppuvuonna positiivinen, sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

‒ Sijoitusmarkkina ei ole toistaiseksi reagoinut rokotetoimitusten viivästymisiin ja virusmuunnosta koskeviin uutisiin. Globaalin rokotusohjelman tulisi edetä nopeasti, jotta sijoitusmarkkinoiden arvotustasot olisivat linjassa reaalitalouden näkymien kanssa, Rytsölä sanoo.

Ilmastotoimet purevat - sijoitusten hiilijalanjälki keveni tuntuvasti

Varma saavutti vuoden 2020 lopussa kaikki vuonna 2016 asetetut päästöjenvähennystavoitteensa eri omaisuuslajeissa. Viidessä vuodessa Varman noteerattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki keveni 29 prosenttia ja noteerattujen yrityslainasijoitusten 23 prosenttia. Kiinteistösijoituksissa CO2-jalanjälki pieneni 47 prosenttia vuodesta 2015. Sijoituksia on suunnattu vähäpäästöisiin kohteisiin ja kiinteistöissä lisätty päästöttömän sähkön ja lämmön osuutta mm. maalämpöä hyödyntämällä. Varman tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä.

Asiakasyritykset pärjäsivät ensimmäisenä koronavuotena odotuksia paremmin

Koronapandemia vaikutti Varman työnantaja- ja yrittäjäasiakkaisiin vähemmän kuin vielä alkuvuonna arvioitiin. Eläkevakuutusmaksuja koskevat asiakasyhteydenotot kasvoivat vuoden aikana, mutta Varman asiakaskunnassa konkurssien määrä näyttäisi toistaiseksi olevan maltillinen.

Eduskunta hyväksyi viime keväänä konkurssilakiin väliaikaisen muutoksen, joka rajoitti tammikuun 2021 loppuun saakka velkojien mahdollisuutta hakea yrityksiä konkurssiin korona-aikana syntyneiden maksamattomien maksujen vuoksi.

‒ On selvää, että monen yrittäjän ja työnantajan tilanne säilyy vaikeana vielä keväälläkin. Eniten vaikeuksia tulee olemaan niillä yrityksillä, joilla oli maksurästejä jo ennen koronavuotta, Risto Murto sanoo.

Varma voitti vuoden aikana uutta vakuutusmaksutuloa yhteensä 105 (144) miljoonaa euroa. Tämä sisältää uusmyynnin ja muista eläkelaitoksista siirtyneen maksutulon nettovaikutuksen. Vakuutusmaksutulo oli 4,9 (5,3) miljardia euroa. Muutos vuoden takaisiin lukuihin johtuu koronan vuoksi tehdystä tilapäisestä vakuutusmaksun alentamisesta, joka vaikutti myös asiakashyvitysten määrään. Lakimuutoksen vuoksi asiakashyvityksiä ei saanut kerryttää touko-joulukuussa. Varma palauttaa asiakkailleen 54,2 (171,0) miljoonaa euroa.

Varma maksoi eläkkeitä 6,0 (5,9) miljardia euroa 347 100 (343 700) henkilölle. Eläkehakemusten kokonaiskäsittelyaika nopeutui 19 (25) päivään. Varmassa oli vakuutettuna vuoden 2020 lopussa 543 000 (541 900) henkilöä.

Koronan vuoksi varmalaiset siirtyivät etätöihin keväällä 2020. Varman etätyökäytännöt ovat osoittaneet toimivuutensa kriisiaikana ja työeläketurvan toimeenpano on jatkunut katkeamatta. Vuosittain toteutettavassa henkilöstökyselyssä varmalaisten työtyytyväisyyttä ja omistautuneisuutta mittaava PeoplePower-indeksi nousi uuteen ennätykseensä 78,1 (75,2).

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2020 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2020 lopussa 50,2 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai katri.viippola(at)varma.fi

Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, puh. 040 555 8029 tai suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Liitteet:

Tilinpäätöksen esitysmateriaali (pdf)
Varman toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 (pdf)

Voisit olla kiinnostunut myös näistä