Vuodenvaihteen muutoksia eläkkeisiin

Kokosimme tähän uutiseen työeläkkeeseen vuodenvaihteessa tulevia muutoksia.

Uudet ikäluokat eläkelajien piiriin

Vuonna 1958 syntyneille tulee vanhuuseläke mahdolliseksi, kun he täyttävät alimman eläkeikänsä 64 vuotta. Vuonna 1959 syntyneen alin eläkeikä on 64 vuotta 3 kuukautta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen piiriin pääsevät vuonna 1961 syntyneet täytettyään 61 vuotta.

Työuraeläke on mahdollinen vuonna 1959 syntyneille 63 vuoden iästä alkaen. Työuraeläkkeestä voi hakea ennakkopäätöstä kolme kuukautta ennen suunniteltua eläkkeelle siirtymisajankohtaa.

Tietoa eri eläkelajeista

Perhe-eläketurva laajenee

1.1.2022 voimaan tulevan lainmuutoksen myötä sekä lasten että leskien perhe-eläke muuttuu. Laki ei muuta jo myönnettyjä leskeneläkkeitä. Niiden maksaminen jatkuu ennallaan.

Lasten eläketurva paranee. Lapseneläkkeen pääteikä nousee 18 vuodesta 20 vuoteen. Lapseneläkkeen pääteikä nousee nuorilla, jotka täyttävät 18 vuotta lain voimaantulon jälkeen.

1.2.2022 alkaen leskeneläke on mahdollinen myös avoliiton jälkeen, jos edunsaajana on myös puolisoiden alaikäinen lapsi. Avioliiton jälkeen 1975 ja sen jälkeen syntyneiden leskien eläkkeet myönnetään määräaikaisina. Ennen 1975 syntyneiden leskien eläkkeet myönnetään toistaiseksi. Leskeneläkkeen saamiseen liittyy ehtoja mm. parisuhteen solmimisajankohdasta ja kestosta.

Lue lisää perhe-eläketurvasta

Eläkkeet nousevat 2,28 prosenttia vuoden alusta

Maksussa olevat työeläkkeet vuonna 2022 nousevat työeläkeindeksillä noin 2,28 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Työeläkkeen laskennassa käytettävä palkkakerroin nousee noin 2,46 prosenttia.

Elinaikakerroin on vahvistettu 1960 syntyneille. Kerrointa 0,94659 käytetään eläkkeen määrän sopeuttamisessa nousevaan elinikään.

Eläkkeensaajille vuodenvaihteen kirje

Lähetämme eläkkeensaaja-asiakkaillemme vuodenvaihteen kirjeet postitse, mutta kirjeet ovat jo aikaisemmin luettavissa asiointipalvelussamme. Kirjeestä löytyvät ensi vuoden eläkkeen määrä ja eläkkeiden maksupäivät. Lisäksi kirjeessä on kerrottu maksettujen eläkkeiden yhteismäärä ja pidätetyn veron määrä. Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat saavat kirjeessä ohjeet asumisilmoituksen vahvistamisesta.

Tutustu eläkkeensaajan verkkopalveluihin

Eläkkeen verotus

Verohallinto toimittaa vuoden 2022 veroprosentit Varmaan automaattisesti. Eläkkeensaajiemme ei siis tarvitse lähettää verokorttia meille. Kuntoutuja-asiakkaidemme pitää vuosittain pyytää uusi verokortti, ja verottaja lähettää verokortin Varmaan.

Helmikuusta alkaen pidätämme eläkkeistä veroa verottajan ilmoittaman vuoden 2022 veroprosentin mukaan. Tästä johtuen tilille maksettavan eläkkeen määrä saattaa muuttua helmikuun alussa. Asiointipalvelustamme voit tarkistaa tilille helmikuussa maksettavan eläkkeen määrän.

Jos haluat korottaa verottajan ilmoittamaa veroprosenttia, voit tehdä sen itse, kun kirjaudut asiointipalveluumme. Voit ilmoittaa korotuksen myös puhelimitse eläkemaksupalveluihimme. Ilmoita muutokset viimeistään 24.1.2022, jotta ne ehtivät voimaan helmikuun eläkkeeseen.

Espanjassa asuvien eläkkeensaajien verotus muuttuu 1.1.2022 alkaen

Suomella on 1.1.2022 alkaen verotusoikeus lähes kaikkiin Suomesta Espanjaan maksettaviin eläkkeisiin, kun Suomen ja Espanjan verosopimuksen siirtymäsäännöksen soveltaminen päättyy. Espanjassa asuvien eläkkeensaajiemme kannattaa tarkistaa vero.fi:stä, miten verotussopimus vaikuttaa eläkkeiden verotukseen, ja tarvittaessa tilata uusi verokortti eläkkeen maksamista varten.

Lue lisää verotuksen muutoksesta vero.fi:stä

Työntekijän eläkemaksut säilyvät ennallaan

Työntekijän eläkemaksuprosentti on vuonna 2022

  • 7,15 prosenttia alle 53-vuotiaille
  • 8,65 prosenttia 53–62-vuotiaille
  • 7,15 prosenttia 63 vuoden iästä alkaen.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä