Mistä yrittäjän eläkelakiin (YEL) ehdotetussa lakimuutoksessa on kyse?

Hallitus on antanut kesäkuussa eduskunnalle ehdotuksen yrittäjän eläkelain (YEL) muuttamisesta 1.1.2023 alkaen. Muutoksen tarkoituksena on parantaa yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa ja selkeyttää tähän keskeisesti vaikuttavan YEL-työtulon määrittämistä.

Lakia ollaan täsmentämässä sen osalta, miten yrittäjän työtulo tulisi arvioida. Ehdotetussa lakimuutoksessa työtulon määrittelyn yhdeksi lähtökohdaksi esitetään toimialan mediaanipalkkaa yksityisellä sektorilla. Tämän lisäksi eläkeyhtiön pitää ottaa jatkossakin huomioon kaikki yrittäjän työpanoksen määrästä kertova tieto, kuten yrittäjätoiminnan laajuus ja yrittäjän ammattitaitoa ja työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. Muutoksen myötä yrittäjän työtulon taso myös tarkistettaisiin jatkossa säännöllisesti.

Työeläkevakuuttajat TELA ry on julkaissut lakimuutosta käsittelevän artikkelin, jossa käydään läpi ehdotetun lakimuutoksen keskeiset asiat.

Tutustu artikkeliin TELAn sivuilla

Lisätietoa:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Hallitus esittää yrittäjän eläkelain muuttamista

ETK:n toimitusjohtajan Mikko Kauton blogi: YEL on aika päivittää

Lue myös aiemmat uutisemme:

Varma tukee yrittäjiä YEL-työtulon asettamisessa oikealle tasolle

Finanssivalvonta on julkaissut teema-arvion YELin mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä