Vuoden 2023 työeläketurvan indeksit on vahvistettu: Työeläkkeen määrä nousee 6,8 prosenttia 

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2023. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2874 eli työeläkeindeksi nostaa maksussa olevia eläkkeitä 6,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,558 eli palkkakerroin nousee 3,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet, jotka ovat alkaneet viimeistään 1.12.2022. Korotettavia työeläkkeitä ovat:

 • vanhuuseläke
 • osittainen vanhuuseläke
 • työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki
 • kuntoutusraha
 • työuraeläke
 • perhe-eläke eli lesken- ja lapseneläke.

Eläkettä harkitseva voi laskea eläkearvion tulevasta eläkkeestään Varma Asioinnissa

Eläkkeelle jääminen viimeistään 1.12.2022 voi tuoda suuremman eläkkeen kuin 1.1.2023 alkava eläke. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2023 työeläkeindeksi on korkeasta hintatason noususta johtuen poikkeuksellisesti palkkakerrointa tuntuvasti suurempi. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa.  Palkkakerroin vuonna 2023 nousee 3,8 prosenttia.

Jos suunnittelet eläkkeelle jäämistä vuodenvaihteessa, ota huomioon, että: 

 • Jos jäät eläkkeelle 1.12.2022, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan vuoden 2022 palkkakertoimella. Vuoden 2023 työeläkeindeksi nostaa maksussa olevan eläkkeesi määrää 1.1.2023 alkaen. 
 • Jos jäät eläkkeelle 1.1.2023, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan eläkettä laskettaessa vuoden 2023 palkkakertoimella. Vuoden 2023 työeläkeindeksiä ei tässä tapauksessa käytetä. 

Voit arvioida tulevan eläkkeesi määrää Varma Asioinnissa, jos et ole vielä hakenut eläkettä. Voit tehdä uusien indeksien mukaisen arviolaskelman Varma Asioinnissa 29.10. alkaen.

Siirry Varma Asiointiin

Keitä valinnan mahdollisuus eläkkeelle jäämisen ajankohdasta koskee? 

Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan valinta joulukuussa tai tammikuussa on mahdollista näissä tilanteissa: 

Vanhuuseläke 

Täytät alimman vanhuuseläkeikäsi viimeistään marraskuussa. Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää myös työsuhteen päättymistä. Ota siis huomioon irtisanoutumisaikasi, kun päätät eläkkeelle siirtymisestä. Yrittäjän ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaansa. 

Vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan eläkeiän täyttämispäivää seuraavan kuukauden alussa. Esimerkiksi jos täytät eläkeikäsi 1.12.2022, vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan 1.1.2023. 

Vanhuuseläkkeen rinnalla on mahdollista työskennellä.

Lue tarkemmin työskentelystä vanhuuseläkkeen rinnalla 

Osittainen vanhuuseläke 

 • Täytät osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan viimeistään marraskuussa tai 
 • olet jo osittaisella vanhuuseläkkeellä ja haluat muuttaa eläkkeen määrän 25 prosentista 50 prosenttiin. 

Työuraeläke 

 • Täytät 63 vuotta viimeistään marraskuussa. 

Alkamisajan valintamahdollisuus saattaa koskea myös osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvää, joka on jo saanut ennakkopäätöksen, tai ammatillisen kuntoutuksen aloittavaa. 

Työeläkettä laskettaessa käytetään kahta indeksiä  

Työeläkettä laskettaessa käytetään kahta indeksiä, palkkakerrointa ja työeläkeindeksiä. Palkkakerrointa käytetään, kun eläke lasketaan eläkkeelle jäädessäsi. Työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkansaajien ansiotason muutos painaa 80 prosenttia ja kuluttajahintojen muutos 20 prosenttia. 

Eläkkeellä ollessasi eläkkeesi määrä tarkistetaan vuosittain tammikuussa työeläkeindeksillä. Työeläkeindeksistä kuluttajahintojen muutos muodostaa 80 prosenttia ja ansiotason muutos 20 prosenttia. 

Prosenttikorotukset ovat kaikille samat ansioiden ja eläkkeen suuruudesta riippumatta, mutta euromäärä riippuu ansioiden ja eläkkeen suuruudesta. 

STM:n tiedote indeksien vahvistamisesta

Blogi
Työeläkeindeksiin tuntuva korotus vuonna 2023 – kannattaako eläkkeelle jääminen jo ennen vuodenvaihdetta?
eläketurva 04.11.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä