Vuodenvaihteen muutoksia eläkkeisiin

Kokosimme tähän uutiseen työeläkkeeseen vuodenvaihteessa tulevia muutoksia.

Eläkkeet nousevat 6,8 prosenttia vuoden alusta

Maksussa olevat työeläkkeet nousevat vuonna 2023 työeläkeindeksillä 6,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet, jotka ovat alkaneet viimeistään 1.12.2022. Korotettavia työeläkkeitä ovat: vanhuuseläke, osittainen vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, kuntoutusraha, työuraeläke, perhe-eläke eli lesken- ja lapseneläke.

Indeksikorotusta ei tarvitse erikseen hakea, vaan lisäämme korotuksen automaattisesti tammikuun eläkkeeseen.

Lue lisää indeksimuutoksista uutisestamme.

Tammikuun eläke maksetaan 2.1. Ensi vuoden kaikkien kuukausieläkkeiden maksupäivät voi tarkistaa maksupäiväkalenterista.

Eläkkeen verotus

Verohallinto toimittaa vuoden 2023 veroprosentit Varmaan automaattisesti. Eläkkeensaajiemme ei siis tarvitse lähettää verokorttia meille. Poikkeuksena on 1.11.2022 tai 1.12.2022 alkanut eläke: näissä tilanteissa eläkkeensaajan pitää itse pyytää verokortti sekä vuodelle 2022 että vuodelle 2023. Pyynnön jälkeen verottaja lähettää verokortin Varmaan.

Kuntoutuja-asiakkaidemme pitää vuosittain pyytää uusi verokortti, ja verottaja lähettää verokortin Varmaan.

Helmikuusta alkaen pidätämme eläkkeistä veroa verottajan ilmoittaman vuoden 2023 veroprosentin mukaan. Tästä johtuen tilille maksettavan eläkkeen määrä saattaa muuttua helmikuun alussa. Asiointipalvelustamme voit tarkistaa tilille helmikuussa maksettavan eläkkeen määrän.

Jos haluat korottaa verottajan ilmoittamaa veroprosenttia, voit tehdä sen itse, kun kirjaudut asiointipalveluumme. Voit ilmoittaa korotuksen myös puhelimitse eläkemaksupalveluihimme. Ilmoita muutokset viimeistään 24.1.2023, jotta ne ehtivät voimaan helmikuun eläkkeeseen.

Eläkkeensaajille vuodenvaihteen kirje

Eläkkeensaajien vuodenvaihteen kirjeet ovat luettavissa asiointipalvelussamme ennen joulua. Eläkkeensaajamme saavat vuodenvaihteen kirjeen myös postitse joulukuun aikana. Kirjeestä löytyvät ensi vuoden eläkkeen määrä ja eläkkeiden maksupäivät. Lisäksi kirjeessä on kerrottu maksettujen eläkkeiden yhteismäärä ja pidätetyn veron määrä. Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat saavat kirjeessä ohjeet asumisilmoituksen vahvistamisesta.

Tutustu eläkkeensaajan verkkopalveluihin

Uudet ikäluokat eläkelajien piiriin

Vuonna 1959 syntyneille tulee vanhuuseläke mahdolliseksi, kun he täyttävät alimman eläkeikänsä 64 vuotta 3 kuukautta. Tammikuussa 1959 syntyneen vanhuuseläke voi siis alkaa 1.5.2023 alkaen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen piiriin pääsevät vuonna 1962 syntyneet täytettyään 61 vuotta.

Tarkista eläkelaskurista oma vanhuuseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen eläkeikäsi.

Työuraeläke on mahdollinen vuonna 1960 syntyneille 63 vuoden iästä alkaen. Työuraeläkkeestä voi hakea ennakkopäätöstä kolme kuukautta ennen suunniteltua eläkkeelle siirtymisajankohtaa.

Tietoa eri eläkelajeista

Palkkakerroin

Työeläkkeen laskennassa käytettävä palkkakerroin on 1,558 vuonna 2023, eli se nousee noin 3,8 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään eläkkeelle jäädessä, kun työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Elinaikakerroin

Elinaikakerroin on vahvistettu 1961 syntyneille. Kerrointa 0,94419 käytetään eläkkeen määrän sopeuttamisessa nousevaan elinikään.

Lue lisää elinaikakertoimesta uutisestamme.

Työeläkekuntoutuksen edellytyksiin muutoksia

Ammatillisen kuntoutuksen hakemisen edellytyksiin tulee muutoksia vuoden 2023 alussa.

Uudet edellytykset:

  • Kuntoutuksen tulee mahdollistaa työelämässä jatkaminen.
  • Kuntoutuksen hakemista edeltävien 36 kuukauden aikana ansioita tai tältä ajalta ansiotyöstä on oltu poissa alle 3-vuotiaan lapsen tai yli 3-vuotiaan adoptiolapsen hoidon vuoksi.

Lisäksi kuntoutus edellyttää edelleen sairautta tai vammaa, joka aiheuttaa uhkan tulla työkyvyttömäksi lähivuosien aikana, työn tai koulutuksen kautta hankittua ammattipätevyyttä sekä työansioita viideltä viimeiseltä vuodelta vähintään 39 157,84 euroa.

Poistuvat edellytykset

  • Työssä tai työn päättymisestä on alle 2,5 vuotta.
  • Ammatti- tai työkokemusta vähintään noin viideltä vuodelta.

Lue lisää kuntoutuksesta.

Työntekijän eläkemaksut

Työntekijän eläkemaksu säilyy vuonna 2023 samana ja on

  • 7,15 prosenttia alle 53-vuotiaille
  • 8,65 prosenttia 53–62-vuotiaille
  • 7,15 prosenttia 63 vuoden iästä alkaen.

 

Uutista on päivitetty 21.12.2022 (kuntoutuksen edellytykset).

Voisit olla kiinnostunut myös näistä