Sijoitusympäristöä leimasivat lyhytkestoiset kriisit – Varman sijoituksista noteeratut osakkeet tuottivat parhaiten

Inflaatio, korkojen nousu ja pankkisektorin ongelmat heijastuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sijoitusmarkkinoiden tuottoihin. Varman sijoituksista eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset noteeratut osakkeet tuottivat parhaiten. Korkosijoitukset tarjosivat nollakorkoisten vuosien jälkeen tuottoa.

Varman sijoitukset tuottivat tammi–maaliskuussa 1,0 (-1,9) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 56,6 (56,2 vuoden alussa) miljardia euroa. 

– Globaalin talouden näkymät ovat kaksijakoiset. Useassa maassa ja etenkin Suomessa kuluttajien reaaliansiot ovat laskeneet, mikä näkyy mm. kulutuksen heikkona kehityksenä ja asuntomarkkinoiden jähmettymisenä. Toisaalta työmarkkinat ovat edelleen olleet vedossa. Suomessa lisäksi vihreä siirtymä on näkynyt investointihankkeina ja ero esimerkiksi finanssikriisin jälkeiseen aikaan on selvä, toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Noteeratut osakkeet toipuivat vuoden 2022 negatiivisesta kehityksestä ja tuottivat 2,9 (-7,5) prosenttia. Vahvimmin kehittyivät yhdysvaltalaiset osakkeet, joiden tuotto oli 4,7 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto oli 1,2 (-2,7) prosenttia, pääomasijoitusten 0,7 (5,5), kiinteistösijoitusten -0,8 (2,0) ja hedgerahastojen -1,1 (2,1) prosenttia.

– Leimaavaa ensimmäiselle kvartaalille oli, että yllättäen ilmaantuneet riskitekijät, kuten pankkisektorin ongelmat, saatiin toistaiseksi selätettyä. Yhdysvalloissa ja Sveitsissä viranomaiset ja keskuspankit toimivat nopeasti pankkien talletuspaon pysäyttämiseksi ja maksukyvyn turvaamiseksi. Varmalla ei ollut merkittäviä suoria sijoituksia ongelmapankeissa, emmekä näin altistuneet riskeille markkinoiden reaktioita enempää, sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho sanoo.

– Markkinat odottavat loppuvuodeksi korkojen laskua, samoin inflaatiohuiput on todennäköisesti nähty. Vie aikaa ennen kuin inflaatio asettuu tavoitetasolle, ja ilmassa on kysymysmerkkejä, kuinka voimakkaasti talous heikkenee. Varman sijoituksista korkosijoitukset tuottivat alkuvuonna kohtalaisen hyvin nollakorkoisten vuosien jälkeen, Aho sanoo.

Varman vakavaraisuusaste oli 129,6 (130,5 vuoden alussa) prosenttia, ja vakavaraisuuspääoma oli 1,8-kertainen (1,8-kertainen vuoden alussa) suhteessa vakavaraisuusrajaan. Varma ylläpitää vahvaa vakavaraisuutta sijoitustuottojen avulla.

Varma aloittaa yrittäjien YEL-työtulon tarkistukset

Työeläkeyhtiöillä on yrittäjän eläkelakiin (YEL) tehdyn muutoksen myötä velvollisuus vahvistaa yrittäjien YEL-työtulo yrittäjän todellista työpanosta vastaavaksi. Muutos parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa ja tukee yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Varma tarkistaa tänä vuonna niiden yrittäjien työtulon, joilla työtulo on alle 15 000 euroa.

Alkuvuonna 2023 Varma on äänestänyt yhteensä 207 yhtiökokouksessa Suomessa ja ulkomailla. Vaikuttaminen ja äänestäminen yhtiökokouksissa noudattaa Varman aktiivisen omistajuuden ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Maaliskuussa Varma julkaisi vuoden 2022 vuosi- ja vastuullisuusraportin, jossa kerrotaan Varman toiminnasta ja vastuullisuudesta viime vuoden aikana.

Varman asiakashankinta onnistui tammi–maaliskuussa hyvin. Uusille asiakkaille kohdistuneen myynnin ja eläkelaitosten välisen siirtoliikkeen nettovaikutus TyEL-vakuutusmaksutuloon oli 61,4 (22,3) miljoonaa euroa. Vastaava vaikutus YEL-vakuutusmaksutuloon oli 9,3 (7,2) miljoonaa euroa.

Uusien mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvussa erityisesti naisilla

Mielenterveyshäiriöiden perusteella myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on lisääntynyt viime vuodesta. Naisilla määrä kasvoi kaikissa ikäryhmissä, mutta miehillä määrä supistui 45–54- ja yli 60-vuotiaiden ikäryhmissä. Lukumääräisesti eniten mielenterveysperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin alle 35-vuotiaille.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 942 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2022 Varman maksutulo oli 6,1 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2023 lopussa 56,6 miljardia euroa.
  
Lisätietoja:  

Katri Viippola, johtaja, Ihmiset, viestintä ja kehittäminen, puh. 0400 129 500 tai   katri.viippola(at)varma.fi    
  
Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola(at)varma.fi

Liitteet:

Osavuosituloksen esitysmateriaali   
Osavuosiraportti

Voisit olla kiinnostunut myös näistä